logo yeni

calisanlar2 copy

2013'DE KİMLER FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ALACAK?

Aktif . Yayınlanma Ücret

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, kamu görevlilerinin mali haklarının düzenlenmesi çerçevesinde pek çok yeni uygulamayı beraberinde getirmiş, fazla çalışma ücreti ödemelerini de yeniden düzenlemiştir.

02.11.2011 tarihli ve 28103 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 666 sayılı KHK, kurumlar tarafından ilgili mevzuatları uyarınca yapılan çeşitli ek ödemeleri kaldırıp ortak ödemeler öngörürken, kurumlar tarafından fazla çalışma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın personele fazla çalışma adı altında ödeme yapılması uygulamalarını da yürürlükten kaldırmış, ancak bazı kurumlarda ödenmekte olan fazla çalışma ödemelerinin 31.12.2012 tarihine kadar uygulanmasını öngörmüştür.

Öte yandan söz konusu Kararnamede, fazla çalışma yaptırılacak personele ödeme yapılması hususunu farklı bir şekilde yeniden düzenlenmiştir.

666 sayılı KHK’nın 1 inci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek 13 üncü Maddede, hangi hallerde fazla çalışma ücreti ödeneceğini düzenlemiştir.  Bu düzenlemeye göre, ayda 50 saati ve bir yılda 6 ayı geçmemek üzere fazla çalışma ücreti ödenmesi mümkündür.

Ancak bu ödemenin yapılabilmesi için;

-Kurumun belirli bir sürede bitirilmesi gereken zorunlu ve istisnai işlerinin olması,

-Bu durumu gerekçe göstererek, ilgili kurumun Maliye Bakanlığına öneride bulunması,

-Maliye Bakanlığının öneriyi değerlendirerek Bakanlar Kuruluna bir teklifte bulunması,

-Bakanlar Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde, fazla çalışma yapılacak süreye, miktara ve diğer hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemesi

gerekmektedir.  

Bu çerçevede, 2013 yılında fazla çalışma yaptıracağı personeline ücret ödeyebilmek amacıyla, kurumlar Maliye Bakanlığına önerilerini sunuyor.  Adalet Bakanlığı da, adliyelerdeki işlerin “belirli bir sürede bitirilmesi gereken zorunlu ve istisnai işler” den olduğunu gerekçe göstererek, 2013 yılında Bakanlık personeline fazla çalışma ücreti ödenmesi için 11/12/2012 tarihli yazısı ile Maliye Bakanlığına öneride bulundu.

Birçok haber sitesinde 2013 yılında fazla çalışma ücreti ödenmeyeceği yönünde haberler yer almaktadır. Benzer değerlendirmelerin de yer aldığı bir habere geçen ay Sitemizde bir internet sitesinden alıntı yapılmak suretiyle yer verilmiş ve az sayıda personel için fazla çalışma ücretinin ödenebileceği belirtilmişti.

Ancak, bu konudaki nihai kararı, kurumların bu yöndeki talepleri üzerine Bakanlar Kurulu verecek. Kurumların, Maliye Bakanlığına yapacakları önerilerin makul sebeplere dayanması ve fiili fazla çalışmaya ilişkin olması halinde, fazla çalışma ödemelerine ilişkin taleplerin, 666 sayılı KHK’daki belirlemeler çerçevesinde Bakanlar Kurulu tarafından uygun görüleceği düşünülmektedir.

Öte yandan, günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin personelin çalıştırılması hallerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178 inci maddesi uyarınca fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilebilmektedir. 

logokucuk

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.