logo yeni

calisanlar2 copy

HAFTADA 6 GÜN ÇALIŞANA EK ÖDEME

Aktif . Yayınlanma Ücret

Haftada 6 gün çalışan personele, her ay ek ödeme yapılması için Meclise kanun teklifi sunuldu.

CHP İstanbul Milletvekili İhsan ÖZKES tarafından verilen ve 633 sayılı, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’da değişiklik öngören teklif ile;  Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatı’nın, Din Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan, ibadet yerlerinde haftada altı gün çalışan personelden yükseköğrenim mezunu olanlar için (3.500), İmam-Hatip Lisesi mezunları için (3.000) ve diğerleri için (2.500) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay ayrıca ödeme yapılması öngörülüyor.

Teklifin kabul edilmesi halinde, ibadet yerlerinde haftanın 6 günü çalışan Din Hizmetleri Sınıfı personeline ayda,  179 ila 250 TL arasında ek ödeme yapılmış olacak.

Kanun teklifinin gerekçesinde özetle  “1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu çalışanlarının maaş, ek ödeme, kira, çocuk yardımları ve tazminatlarla ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan bu düzenleme, öngörülen iyileştirmeler bir tarafa, eşitsizlik ve çalışma barışını bozan bir durumu ortaya çıkarmıştır.

Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddesinde, tüm kamu çalışanlarının haftalık çalışma süresi 40 saat ile sınırlandırılırken, cumartesi ve pazar günlerinin tatil olacağı bildirilmiştir. Ancak kamuda ibadet yerlerinde çalışan personel, haftanın altı (6) gün görev yapmak zorundadır.  İbadet yerlerinde çalışan imam-hatipler ile müezzin- kayyımlar bu altı (6) gün boyunca, sabah 05.00’de göreve başlayıp, akşam 23.00’de görevde olabilmektedirler.

Bu durum sadece görev yapanların değil, ailelerinin de sosyal hayatlarını sınırlandıran koşullardır. Her ne kadar kamuoyunda, imam-hatipler ile müezzin-kayyımların, namaz vakitleri dışında görev yapmadıkları görüşü hâkim olsa da, halkın beklentileri bu durumun önüne geçmektedir.

Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı, Din Hizmetleri Sınıfı’nda yer alan imam-hatipler ile müezzin-kayyımların bu durum nedeniyle ibadet yerleri yerine, idari bürolarda görev almaya çalışmalarına neden olmaktadır. Farklı koşullarda çalışıp aynı ücreti almak, Din Hizmetleri Sınıfı arasında iş barışını zedeleyici bir durumdur.

Haftalık çalışma süresi dışında hafta sonu tatillerinde ve diğer resmi tatillerde zorunlu olarak çalışma durumunda olan din görevlilerine, ek ödeme yapılması bir zorunluluk haline dönüşmüştür.” İfadeleri yer aldı.

Kanun Teklifi metni:

DİYANET İŞİLERİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 22/6/1965 tarih ve 633 sayılı, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un Ek I maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

“Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatı’nın, Din Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan, ibadet yerlerinde haftada altı gün çalışan personele; her ay, yükseköğrenim mezunu olanlar için (3.500), İmam-Hatip Lisesi mezunları için (3.000) ve diğerleri için (2.500) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ayrıca ödeme yapılır. Bu ödeme herhangi bir vergi ve kesintiye tabii tutulmaz.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.