logo yeni

calisanlar2 copy

ADALET ÇALIŞANLARININ ÖZLÜK MESELESİ

Aktif . Yayınlanma Ücret

Adalet çalışanlarının özlük haklarındaki sorunların belirlenip yeniden düzenlenmesi amacıyla Meclis araştırma komisyonu açılması istendi.

CHP İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt ASLANOĞLU ve Milletvekili arkadaşları tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen önergede, adalet çalışanlarının çok ciddi ve acilen çözüm bekleyen, kronikleşmiş sorunları olduğu ve adalet dağıtılan kurumda çalışanların adaletsizliklerle karşılaşmasının son derece üzücü ve düşündürücü olduğu belirtildi.

Meclis Araştırma Komisyonu açılmasına ilişkin önergede şöyle denildi:

“666 sayılı KHK ile kamu çalışlarına fazla çalışma (fazla mesai) ücreti ödenmesini düzenleyen kanun maddesi 1 Ocak 2013 itibarı ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni düzenleyeme göre (666 sy. KHK - Ek 13. madde) Bakanlar Kurulu kararına bağlı olarak yılda 6 ayı geçmeyecek şekilde ayda en fazla 50 saat ve 5 katı oranında ödeme yapılabilecektir. Yani 666 Sayılı KHK ile memurlara fazla mesai ücretinin ödenip ödenmemesi Bakanlıkların talebi ve Bakanlar Kurulu’nun takdirine bırakılmıştır. Halen daha Adalet Bakanlığı’nın, personeline fazla mesai ödenmesi yönünde Bakanlar Kuruluna sunmuş olduğu bir talep bulunmadığından, Adliyelerdeki iş yükü nedeniyle mesai bitiminde ve hafta sonlarında çalışmak zorunda kalan personelin, 2013 yılı Ocak ayından itibaren fazla mesai ücretlerin kaldırılması söz konusudur.

*2802 Sayılı Yasanın 54.maddesinin son fıkrasının 2006 yılında kaldırılması ile Adalet Çalışanlarına suçüstü nöbetine ilişkin ödenen ücretler kaldırılmış, (2006 yılında son ödenen miktar yaklaşık 350 TL)

*1 Ağustos 2010 tarihi itibari ile Havuz Paraları olarak bilinen yol tazminatları kaldırılmış, (Orta ölçekte bir adliyede aylık ortalama ödenen miktar yaklaşık; 150 TL)

*14.11.2012 tarihinde Adalet Bakanlığınca Cumhuriyet Başsavcılıklarına hitaben yazılmış olan yazı ile hukuki ve ekonomik sebepler ile 2013 yılından itibaren ulaşım ödeneği ve bilet yardımının aldırılacağı bildirilmiş, (Nüfusu 200 bin üzerinde olan Şehirlerdeki adliye çalışanlarına yapılan bu ödeme aylık 70 TL)

*Son olarak mevcut durum itibari ile 2013 yılından itibaren Adalet çalışanlarının fazla mesai ücretleri kaldırılacaktır. (Aylık 200 TL)

Ekonomik koşullarının gün geçtikçe iyileştirilmesini bekleyen ve bugün aylık ortalama 1600 TL karşılığında ağır iş yükü altında hizmet vermeye çabalayan Adalet çalışanları 2006 yılından bu yana aylık ortalama 770 TL kayba uğramış ve ağır ekonomik koşullar altında ezilmeye mahkum edilmiştir.

Her geçen gün katlanarak artan yoğun iş yükü altında ezilen adalet çalışanlarının haklarının geriletilmesi, tüm kamu kurumlarında banka promosyonları personele ayrım yapılmaksızın eşit şekilde dağıtılırken Adalet Bakanlığı’nca promosyonların hakkaniyete aykırı şekilde dağıtımı, (T. Vakıflar Bankası ile yapılan anlaşmayla maaşın %10’u +125 TL yıllık ödeme ile Hakim ve Cumhuriyet Savcıları başta olmak üzere yüksek maaş alana yüksek oranda promosyon, düşük maaş alanlara ise düşük oranda promosyon ödemesi yapılmıştır.) ulaşım yardımının kaldırılması ve son olarak da fazla çalışma ücretinin kaldırılması halinde çalışma barışının daha da bozulması ile hizmetin verimli bir şekilde yürütülmesinin personelden beklenemeyeceği aşikardır.

Yukarıda belirtilen hususlar ışığında, Adalet çalışanlarının ekonomik koşullarının özelliklede çalışma şartları ve özlük hakları ilgili sorunların tespiti ve çözümlenmesi için Anayasamızın 98. Maddesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104. ve 105. maddeleri gereğince bir Araştırma Komisyonu kurularak konunun tüm boyutlarıyla araştırılmasını saygılarımızla arz ederiz.”

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.