logo yeni

calisanlar2 copy

TAZMİNAT ŞEKLİNDE GÜNDELİK ALANLARA 2021’DE NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

Aktif . Yayınlanma Ücret

maas13Devlet memurlarından bazılarına, harcırah ödemeleri kapsamında gündelik yerine tazminat ödemesi şeklinde ödeme yapılmaktadır. 

TBMM gündeminde olan 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifine ekli (H) Cetvelinde, fiilen arazi üzerinde çalışanlara 2021 yılında ödenecek tazminat miktarları da yer alıyor.

Gündelik yerine tazminat ödenen personel

Fiilen arazi üzerinde çalışan personelden bazılarına gündelik yerine tazminat ödenmekte ve arazi tazminatı da denilen bu ödemenin miktarı ise her yıl merkezi yönetim bütçe kanunu ile belirlenmektedir.

6245 sayılı Harcırah Kanununun 50 nci maddesinde yer alan düzenlemeye göre, bu maddede belirtilen kamu görevlilerine; asıl görevlerinin bulunduğu il (bölge kuruluşuna dahil bulunanlarda bölge) sınırları içinde her türlü arazi üzerinde fiilen çalıştıkları günler için harcırah gündeliği yerine kadro derece ve görevlerinin özelliklerine göre, bütçe kanunlarında belirlenen miktarlarda günlük tazminat ödenmektedir.

Bu personel asıl görevinin bulunduğu il veya bölge dışında görevlendirildiğinde ise kendisine tazminat yerine genel hükümlere göre gündelik ödenmektedir.

Kanundaki düzenlemeye göre, fiilen arazi üzerinde çalıştıkları günler için;

**Harita almak veya harita almakla ilgili işleri görmek üzere araziye çıkan Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü personeli ile seyir ve hidrografi işlerini denizler, göller, diğer suyolları ve arazide yapmakla görevlendirilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi personeline,

**Ağaçlandırma, amenajman ve orman sınırlama işlerinde çalışan personele,

**Arazi üzerinde kadastro ve tapulama işlerinde çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeli ile tapulama hâkimlerine,

**Toprak komisyonları başkan ve üyeleri ile bunlarla çalışması zorunlu olan diğer personele, (komisyonların memur olmayan üyelerine ve bilirkişilere tazminat ödenmez, Harcırah Kanunu hükümlerine göre gündelik ödenir)

**Maden arama işlerinde çalışan mühendis, jeolog, jeofizikçiler ve bunlarla beraber çalışması zorunlu bulunan diğer personele

gündelik yerine arazi tazminatı ödenmektedir.

Gündelik yerine ödenen tazminatın günlük miktarı

Yukarıda sayılan personele, fiilen arazi üzerinde çalıştıkları günler için;

**Kadro derecesi 1-4 ise, halen günlük 17,20 TL ödeniyor. Bu miktar 2021 yılında 18,90 TL olacak.

**Kadro derecesi 5-15 ise, halen günlük 16,60 TL ödeniyor. Bu miktar 2021 yılında 18,25 TL olacak.

Bu günlük tutarlar, memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile imar ve gecekondu mevzuatına aykırı yapılara ilişkin uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline %50 artırımlı ödenmektedir.

Öte yandan personelin çalışmaları sebebiyle arazi, şantiye veya gemide gecelemesi durumunda, günlük tazminat miktarının yarısı kadar ek ödeme de yapılmaktadır.         

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

      

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.