logo yeni

calisanlar2 copy

FAZLA ÇALIŞMA KARŞILIĞI ÖDENEN ÜCRET 14 KURUŞ ARTACAK

Aktif . Yayınlanma Ücret

fazla calismaMesai saatleri dışında yapacakları fazla çalışma karşılığında Devlet memurlarına 2021 yılında saat başına 2,40 TL ödenecek. 2020 yılında 2,26 TL olan fazla çalışma saat ücreti 14 kuruş artmış olacak.

TBMM’de görüşülmesi devam eden 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi eki (K) Cetvelinde, 2021 yılında fazla çalışma yaptırılacak kamu görevlilerine fazla çalıştıkları her saati karşılığında ödenecek ücretin ne kadar olacağı bilgisi de yer aldı.

Teklifin konuya ilişkin hükümlerinin mevcut haliyle kabul edilmesi durumunda, 2021 yılında fazla çalışma karşılığı ödenecek ücret miktarı şöyle olacak:

Fazla çalışma saat ücreti

Fazla çalışma karşılığında saat başı ödenecek fazla çalışma ücreti 2021 yılında 2,40 TL olacak. (14 kuruş artış)

Bakanlık özel kalem müdürlükleri personeli ve makam şoförlerinin fazla çalışma ücreti

Bakanlık özel kalem müdürlüklerinde görevli personele (makam şoförleri dahil), 2021 yılında fiilen yapacakları fazla çalışma karşılığında ayda en çok 90 saat için saat başına 2,54 TL ödenecek. (15 kuruş artış)

Bazı idarecilerle çalışan personelin fazla çalışma ücreti

Bazı idarecilerle birlikte çalışan 657 sayılı Kanuna tabi personele, 2021 yılında fiilen yapacakları fazla çalışma karşılığında ayda en çok 90 saat için saat başına 2,54 TL ödenecek. (15 kuruş artış)

Fazla çalışma ücreti ödenebilmesi için, birlikte çalışılması gereken makamlar: Kurul Başkanı (bakanlıklarda), Genel Müdür ve daha üst birim yöneticiler, Strateji Geliştirme Başkanı, Vali, General ve Amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki Daire Başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, Rektör, Büyükşehir ve İl Belediye Başkanı. Öte yandan, her bir makamda çalışanlara ödenecek fazla çalışma ücretinin aylık toplamı 450 saati geçemeyecek.

Yurt personelinin fazla çalışma ücreti

Gençlik ve Spor Bakanlığına (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) bağlı yurtlar ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personele, 2021 yılında fiilen yapacakları fazla çalışma karşılığında ayda en çok 90 saat için saat başına 2,40 TL ödenecek (14 kuruş artış).

Bu personelin fazla çalışma ücreti, toplu sözleşme hükümleri gereği 3 kat artırımlı (7,20 TL) ödenecek.

Diğer bazı personelin fazla çalışma ücreti

-Bakanlıklar ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile 2005 yılında katma bütçeli genel müdürlük iken 2006 yılında genel veya özel bütçe kapsamına alınan genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarına ait kadrolarda görev yapan şoförlere, 2021 yılında fiilen yapacakları fazla çalışma karşılığında ayda en çok 60 saat için saat başına 2,54 TL ödenecek. (15 kuruş artış)

-Anadolu Üniversitesi dışındaki diğer yükseköğretim kurumları kadrolarında görev yapan personelden, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesince düzenlenen akademik danışmanlık ve yüzyüze eğitim hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak üzere normal çalışma saatleri dışında görevlendirilenlere, 2021 yılında ayda en çok 60 saat için saat başına 4,14 TL ödenecek. (24 kuruş artış) 

-Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde çalışan (110 kişiyi geçmemek üzere) personele, 2021 yılında fiilen yapacakları fazla çalışma karşılığında ve ayda en çok 60 saat için saat başına 2,40 TL ödenecek. (14 kuruş artış)

-Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokulları ile ilişkilendirilen mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline (yardımcı hizmetler sınıfı personeli dahil), 2021 yılında ayda en çok 100 saat için saat başına 4,14 TL ödenecek. (24 kuruş artış)

-Derneklerin denetimi amacıyla mülki idare amirlerince görevlendirilenlere, 2021 yılında ayda en çok 90 saat için saat başına 2,40 TL ödenecek. (14 kuruş artış)

-Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli okullar ile kurumların atölye ve birimlerinde döner sermaye işleri üzerinde işin gereği olarak, olağan çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara (3423 sayılı Kanun uyarınca ödeme yapılanlar ile şoförler ve yardımcı hizmetler sınıfı personeli hariç); öğretim günlerinde günde 3 saati, resmi ve dini bayram günleri haricindeki tatillerde günde 8 saati, uygulama oteli bulunan otelcilik ve turizm meslek liselerinde ise tatillerde günde 8 saati geçmemek kaydıyla saat başına en çok 9,87 TL ödenecek. (57 kuruş artış) 

399 sayılı KHK ve özel kanunlar gereği fazla çalışma yapacak olanların fazla çalışma ücreti

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve özel kanunlarında fazla çalışma saat ücretlerinin bütçe kanunlarıyla belirlenmesinin öngörüldüğü durumlarda, 2021 yılında fiilen yapılacak fazla çalışmalar için saat başına 2,40 TL ücret ödenecek. (14 kuruş artış)

Toplu Sözleşme kapsamında fazla çalışma ücreti ödenecek olanların fazla çalışma ücreti

Fazla çalışma ücretleri toplu sözleşme kapsamında belirlenenlere 2020 yılında ödenecek fazla çalışma saat ücreti “2,40 TL” olacak.  (14 kuruş artış)

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.