logo yeni

calisanlar2 copy

SAĞLIK PERSONELİNİN PERFORMANS EK ÖDEMESİ ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Ücret

saglik2Sağlık personelinin performansa dayalı ek ödemelerinin 1 Ağustos 2020'den itibaren 3 ay süreyle mesai içi tavan ek ödeme tutarında ödenmesinin sağlanmasına yönelik düzenleme yapıldı ve mesai içi çalışılmayan günler tanımı değiştirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” bugün (6 Eylül 2020) yayımlanarak yürürlüğe konuldu.

Yapılan değişikliklere göre;

**1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı Sağlık Bakanı tarafından belirlenmek kaydıyla, personele ek ödeme yapılabilecek. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.  

**Görevi sırasında veya görevinden dolayı Sağlık Bakanlığınca ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan sağlık personelinin, bu durumlarının sağlık raporuyla belgelendirmesi ve başhekimin onaylaması halinde, kullandıkları hastalık izin süreleri de ek ödeme bakımından mesai içi çalışılan gün kapsamında değerlendirilecek.

Ancak, sağlık personelinin bulaşıcı ve salgın hastalık nedeniyle kullandıkları hastalık izin sürelerinin ek ödeme bakımından mesai içi çalışılan gün kapsamında değerlendirilmesi 6 Eylül 2020 tarihinden geçerli olacak.

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“u) Mesai içi çalışılmayan günler: Resmî tatil günleri, nöbet izinleri ile görevi sırasında veya görevinden dolayı Bakanlıkça ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan, kazaya, yaralanmaya veya saldırıya uğrayanların bu durumlarını sağlık raporuyla belgelendirmesi ve başhekimin onaylaması halinde kullandıkları hastalık izin süreleri hariç olmak üzere tüm çalışılmayan günleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 1/8/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla, personele ek ödeme yapılabilir. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.