logo yeni

calisanlar2 copy

2020 YILINA İLİŞKİN YAN ÖDEME KARARNAMESİ ÇIKTI

Aktif . Yayınlanma Ücret

maas22020 yılı maaş hesaplarında zam(yan ödeme) ve tazminat unsurlarının hangi düzenlemeye göre ödeneceği belli oldu.

2020 yılına ilişkin Yan Ödeme Kararnamesinin gecikmesi Sitemiz tarafından gündeme de getirilmiş ve Kararnamenin ne zaman çıkacağı sorulmuştu. Konuya ilişkin 15 Mart 2020 tarihli yazımız için tıklayınız…

Bugün (4 Eylül 2020) yayımlanan 2931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 2020 yılında Devlet Memurlarının Zam ve Tazminatlarının nasıl ödeneceği belirlendi. 

Cumhurbaşkanı Kararına göre; 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar” ve eki cetveller 2020 yılında da uygulanacak.

Kurumlar,  2020 yılı başından bugüne kadar maaş hesaplamalarını, zam ve tazminatlara ilişkin 2019 yılı belirlemelerine ve Toplu Sözleşmede konuya ilişkin yer alan hükümlere göre yapıyordu. Ancak, 2019 yılına ilişkin zam ve tazminat belirlemelerinin 2020 yılı için uygulanmasına imkan veren herhangi bir düzenleme ise bulunmuyordu.

Zam ve tazminat ödemeleri için Cumhurbaşkanı Kararı gerekiyordu

Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre alanların maaş hesabında kullanılan zam(yan ödeme) ve tazminatlar Cumhurbaşkanı kararlarıyla belirlenirken, toplu sözleşmeler yoluyla da bu konuda belirlemeler yapılabiliyor.

Bu kapsamda, Bakanlar Kurulunun 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Kararı ile çıkarılan “…Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar” ve eki cetvellerde, 2006 yılında uygulanacak zam ve tazminatlar ile bunlara ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş olup, sonraki yıllarda ise Bakanlar Kurulu (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Cumhurbaşkanı) her yıl zam ve tazminatları yeniden belirlememiş ve 2006 yılına ilişkin Kararın aynı şekilde uygulanacağı yönünde kararlar almıştır.

Öte yandan, 2006 yılında belirlenen zam ve tazminatlara ilişkin bazı hüküm ve belirlemeler, geçen 14 yıl içinde Bakanlar Kurulu kararları ve toplu sözleşmelerle bazı değişikliklere de uğramıştır.

Zam ve Tazminatların güncel hali için tıklayınız …

Bugün yayımlanan Karar

DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE AYNI KARARIN 2020 YILINDA DA UYGULANMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin uygulanmasına 2020 yılında da devam olunur.

MADDE 2- Aynı Kararın;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye" ibaresi, "2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine" şeklinde,

b) 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinin (dd) sırasında yer alan "190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye" ibaresi, "2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine" şeklinde,

c) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "190 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere" ibaresi, "2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye" şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Kararın 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 13- (1) Zam ve tazminatların ödenmesine esas olmak üzere;

a) Bu Karar ve eki cetvellerin uygulanmasından doğacak her türlü sorunu çözüme bağlamaya, uygulamayı yönlendirmeye ve uygulama birliğini sağlamaya; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü üzerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı,

b) Bu Kararda yer almayan kadro ve unvanlar için, ekli cetvellerde bulunan benzeri kadro ve unvanları dikkate alarak emsal kadro ve unvanlar tespit etmeye; il özel idareleri ve bunların kurdukları birlikler için İçişleri Bakanlığı, belediyeler ve bağlı idareleri ile belediyelerin kurdukları birlikler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aracılığıyla, diğer kamu kurum ve kuruluşlar için ise ilgili kurum veya kuruluşlarca doğrudan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığından alınacak görüş üzerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı,

yetkilidir."

MADDE 4- Bu Karar 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.