logo yeni

calisanlar2 copy

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİNİN İŞE ALINMASI VE ÖZLÜK HAKLARI NASIL OLACAK?

Aktif . Yayınlanma Ücret

bekciÇarşı ve mahalle bekçisi alımında aranacak şartlara ve adaylık süreçleri ile özlük haklarına ilişkin hususları da düzenleyen 7245 sayılı “Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu” 18 Haziran 2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere, emniyet ve jandarma teşkilatları bünyesinde silahlı bir kolluk olarak çarşı ve mahalle bekçisi istihdamını düzenleyen Kanunda; istihdam edilecek çarşı ve mahalle bekçilerinde aranacak nitelikler, istihdam usulü, atama, adaylık süresi, hizmet sınıfı ve özlük haklarına ilişkin hükümler de yer aldı. 

Çarşı ve mahalle bekçisi istihdamı 

Çeşitli eğitim seviyelerinden mezun olanların görev yapabileceği Çarşı ve Mahalle Bekçisi kadroları, hem Jandarma Hizmetleri Sınıfınde ve  hem de Emniyet Hizmetleri Sınıfı kapsamında yer alacak.

Çarşı ve Mahalle Bekçisi kadrolarında görev alacaklarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlar ile İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek eğitim, yaş, sağlık ve fiziki yeterlilik gibi özel şartlar aranacak.

Adayların, İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak giriş sınavında başarılı olması gerekecek. Sınavlarda başarılı olanlardan görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalığı veya engeli bulunmadığı sağlık kurulu raporu ile tespit edilenler, ilgisine göre emniyet veya jandarma teşkilatlarına aday memur olarak atanacak.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan fazla olamayacak ve adaylık süresi içerisinde en az üç ay süreyle temel ve hazırlayıcı eğitime tabi tutulacaklar. Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim devrelerinin her birinde başarısız olanlar ile hâl ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların memuriyetle ilişikleri kesilecek.

Özlük hakları 

Çarşı ve mahalle bekçileri hakkında, her bir yıllık çalışmaları karşılığında 60 gün fiili hizmet zammı Yıpranma payı) uygulanacak.

Jandarma Hizmetleri Sınıfında yer alan çarşı ve mahalle bekçileri hakkında, Emniyet Hizmetleri Sınıfında yer alan emsali çarşı ve mahalle bekçilerinin mali ve sosyal hakları aynı usul ve esaslar çerçevesinde uygulanacak. 

Çarşı ve mahalle bekçileri kolluk hizmet ve görevleri dışında her ne suretle olursa olsun çalıştırılamayacak.

Haftalık çalışma süreleri 40 saat olacak. Ancak, emniyet ve asayişin gerektirdiği durumlarda haftada bir gün istirahat verilmek kaydıyla bu süre artırılabilecek.

Disiplin, ödüllendirme ve performans değerlendirme işlemlerinde istihdam edildikleri genel kolluk kuvvetine göre emniyet ya da jandarma hizmetleri sınıfı mensuplarına uygulanan hükümler uygulanacak.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışma usul ve esasları, alacakları meslek içi eğitim, giyecekleri kıyafetlere ilişkin hususlar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Çarşı ve mahalle bekçileri, tayın bedelinden ve fazla çalışmaya bağlı olmadan fazla çalışma ücretinden yararlanacak. Ayrıca, 1-8 derecelerde haklarında ek gösterge uygulanacak ve 1 inci dereceden aylık alanlar 3000 ek göstergeden yararlanacak.

Aylık net maaşları (2020 yılının ilk yarısında geçerli olan katsayılara göre)

Bu çerçevede, lisans mezunu olarak “Çarşı ve Mahalle Bekçisi” unvanlı kadrolarda görev alanların, 2020 yılının ilk yarısındaki aylık net maaşlarının (tayın bedeli ve sabit fazla çalışma ücreti dahil, aile yardımı hariç) her derece/kademe ve hizmet yılında en az ne kadar olduğu, memurunyeri.com olarak hazırladığımız aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablodaki aylık net maaş tutarları, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre hesaplanmıştır. Eş ve çocuk durumuna göre Tabloda belirtilen aylık net maaş miktarına eklenecek tutarlar için tıklayınız…

D/K

Hizmet Yılı

Net Maaş

1/4

25 ve üstü

4.862 TL

1/4

24

4.860 TL

1/4

23

4.858 TL

1/4

22

4.856 TL

1/4

21

4.854 TL

1/3

20

4.846 TL

1/2

19

4.838 TL

1/1

18

4.829 TL

2/3

17

4.739 TL

2/2

16

4.731 TL

2/1

15

4.724 TL

3/3

14

4.712 TL

3/2

13

4.705 TL

3/1

12

4.698 TL

4/3

11

4.641 TL

4/2

10

4.635 TL

4/1

9

4.629 TL

5/3

8

4.723 TL

5/2

7

4.599 TL

5/1

6

4.593 TL

6/3

5

4.578 TL

6/2

4

4.573 TL

6/1

3

4.568 TL

7/1

3

4.531 TL

8/3

2

4.522 TL

8/2

1

4.518 TL

8/1

0

4.515 TL

NOT:

  • Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.
  • Sabit fazla çalışma ücreti dahil net maaş miktarına dahil edilmiştir.
  • Aylık 304 TL tutarında ödenen “Tayın Bedeli” net maaş miktarına dahil edilmiştir.
  • Tabloda hizmet süresi 12 yıldan az gösterilenlerin, 14.10.2008 tarihinden sonra işe girmiş oldukları varsayılmıştır.
  • Tabloda, hizmet süreleri itibariyle ulaşılabilecek derece/kademeler tahmini olarak kullanılmıştır.
  • Yabancı dil tazminatı ödemesi hesaplamaya dahil edilmemiştir.
  • Zorunlu Bireysel Emeklilik Sigortası primi kesintisi dikkate alınmamıştır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.