logo yeni

calisanlar2 copy

2020 YILINDA ARAZİ TAZMİNATINI KİM NE KADAR ALIYOR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

muhendis3Fiilen çalıştıkları yerler esas alınmak suretiyle Devlet memurlarından bazılarına, eğitim durumları ve unvanları itibariyle değişen oranlarda ek özel hizmet tazminatı (arazi tazminatı) ödeniyor.

Görevin fiilen yapılması karşılığında üçer aylık dönemler sonunda yapılan bu tazminat ödemesinden, bazı teknik personelin yanı sıra bazı sağlık personeli de yararlanabiliyor.

Tazminattan yararlanan memurlar

Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personele, açık alanlarda yapacakları bazı fiili çalışmalar karşılığında ek özel hizmet tazminatı ödenmesi hususu, “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Karar” eki II Sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler bölümünün 6. sırasında düzenlenmiştir. Öte yandan, toplu sözleşmeler ile de bazı personelin bu tazminattan yararlanması sağlanmıştır.

Toplu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, açık mahallerindeki çevresel etki değerlendirmesi çalışmalarına teknik personel ile birlikte katılan Biyolog kadro unvanlı personele,  açık alandaki çalışmaları nedeniyle Kimyager kadro unvanlı teknik personele yapılan tazminat ödemesi ile aynı esas ve usullerle tazminat ödenebiliyor.

Arazi tazminatı olarak da bilinen ek özel hizmet tazminatı, Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan; büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olması koşuluyla) Arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil) fiilen çalışan Devlet memurlarına ödeniyor.

Öte yandan, faal durumdaki hizmet binalarının tadilat, bakım ve onarımı işleri açık çalışma mahalli kapsamında değerlendirilmemekte ve buralardaki çalışmalarından dolayı ilgili memurlara ek özel hizmet tazminatı ödenmiyor.

Tazminatın hesaplanması ve ödenmesi

Açık çalışma mahallerinde fiilen çalışan teknik hizmetler sınıfı kapsamındaki personele ve açık mahallerindeki çevresel etki değerlendirmesi çalışmalarına teknik personel ile birlikte katılan Biyolog kadro unvanlı personele, bu yerlerde fiilen görev yaptıkları her gün için belli bir oranda (3 aylık toplamı da belli bir oranı aşmayacak şekilde) ek özel hizmet tazminatı ödeniyor.

Ödenecek tazminatın net miktarı, ilgili memurun hak ettiği ek özel hizmet tazminatı oranının  “en yüksek devlet memuru aylığı” ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan damga vergisi kesintisi yapılarak hesaplanıyor ve bulunan tutar görevin fiilen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonunda ilgililere ödeniyor.

Öte yandan, bu tazminatın ödenmesinde ilgili memurun kadro unvanı esas alınırken, tazminatın kimlere ödeneceği ise; iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak birim amirlerince üçer aylık dönemler itibarıyla belirleniyor. 

2020 yılının ilk yarısında arazi tazminatının günlük ve üç aylık net miktarları 

Eğitim Durumu/ Kadro Unvanı

(Teknik Hizmetler Sınıfında görev yapanlar ile Biyologlar)

Ek Özel Hizmet Tazminatı

Günlük Net Miktar

3 Aylık Net Miktar      (en çok)

-Başmühendis, Başmimar, Yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı, jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, müze araştırmacısı, sanat tarihçisi, matematikçi, istatistikçi, astronom, tütün eksperi, teknik öğretmen olanlar

-Biyolog (açık mahallerindeki çevresel etki değerlendirmesi çalışmalarına teknik personel ile birlikte katılan)

41 TL

826 TL

-Yukarıda sayılanlar dışındaki, mesleki teknik yükseköğrenimliler (iki yıl süreli mesleki teknik yükseköğrenim görmüş olan dahil) 

28 TL

551 TL

-Lise dengi mesleki teknik öğrenim görenler (lise üzerine en az 2 yıl mesleki teknik kurs görenler dahil)

17 TL

330 TL

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.