logo yeni

calisanlar2 copy

DEVLET MEMURLARI ARAZİ TAZMİNATINDAN NASIL YARARLANABİLİR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

maas 13Devlet memurlarından bazılarına, bazı yerlerde fiilen görev yaptıkları süreler esas alınarak, arazi tazminatı da denilen ek özel hizmet tazminatı ödemesi yapılabilmektedir.

Görevin fiilen yapılması karşılığında üçer aylık dönemler sonunda yapılan bu tazminat ödemesinden, bazı teknik bazı personelin yanı sıra bazı sağlık personeli de yararlanabilmektedir.

Hangi hallerde ve kimlere ödeniyor?

Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personele, açık alanlarda yapacakları bazı fiili çalışmalar karşılığında ek özel hizmet tazminatı ödenmesi hususu, “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Karar” eki II Sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler bölümünün 6. sırasında düzenlenmiştir. Öte yandan, toplu sözleşmeler ile de bazı personelin bu tazminattan yararlanması sağlanmıştır.

Zam ve Tazminatlara ilişkin Kararda yer alan hükümlere göre, Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında bulunan personelden; büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil) ek özel hizmet tazminatı ödenmektedir. Faal durumdaki hizmet binalarının tadilat, bakım ve onarımı işleri ise açık çalışma mahalli sayılmamaktadır.

4.Dönem Toplu Sözleşmede yer verilen bir kararla, açık mahallerindeki çevresel etki değerlendirmesi çalışmalarına teknik personel ile birlikte katılan Biyolog kadro unvanlı personele,  açık alandaki çalışmaları nedeniyle Kimyager kadro unvanlı teknik personele yapılan tazminat ödemesi ile aynı esas ve usullerle tazminat ödenmesine hükmedilmiştir.

Teknik Hizmetler Sınıfı dışında (Biyolog hariç) görev yapanların yararlanamadığı bu tazminat, personelin söz konusu yerlerde çalıştığı her gün karşılığında ödenmektedir.

Tazminatın miktarı ve ödenme usulü

Açık çalışma mahallerinde fiilen çalışan teknik hizmetler sınıfı kapsamındaki personele ve açık mahallerindeki çevresel etki değerlendirmesi çalışmalarına teknik personel ile birlikte katılan Biyolog kadro unvanlı personele, bu yerlerde fiilen görev yaptıkları her gün için belli bir oranda (3 aylık toplamı da belli bir oranı aşmayacak şekilde) ek özel hizmet tazminatı ödeniyor.

Ödenecek tazminatın net miktarı, ilgili memurun hak ettiği ek özel hizmet tazminatı oranının  “en yüksek devlet memuru aylığı” ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan damga vergisi kesintisi yapılarak hesaplanıyor ve bulunan tutar görevin fiilen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonunda ilgililere ödeniyor. .

Öte yandan, bu tazminatın ödenmesinde ilgili memurun kadro unvanı esas alınırken, tazminatın kimlere ödeneceği ise; iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak birim amirlerince üçer aylık dönemler itibarıyla belirlenmektedir. 

2018 yılının ikinci yarısında arazi tazminatının günlük ve üç aylık net miktarları

Eğitim Durumu/ Kadro Unvanı

(Teknik Hizmetler Sınıfında görev yapanlar ile Biyologlar)

Ek Özel Hizmet Tazminatı

Günlük Net Miktar

3 Aylık Net Miktar      (en çok)

-Başmühendis, Başmimar, Yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı, jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi, astronom, tütün eksperi, teknik öğretmen olanlar

-Biyolog (açık mahallerindeki çevresel etki değerlendirmesi çalışmalarına teknik personel ile birlikte katılan)

33 TL

667 TL

-Yukarıda sayılanlar dışındaki, mesleki teknik yükseköğrenimliler (iki yıl süreli mesleki teknik yükseköğrenim görmüş olan dahil) 

22 TL

445 TL

-Lise dengi mesleki teknik öğrenim görenler (lise üzerine en az 2 yıl mesleki teknik kurs görenler dahil)

13 TL

267 TL

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.