logo yeni

calisanlar2 copy

BAKAN YARDIMCISI OLMA ŞARTLARI VE MAAŞLARI

Aktif . Yayınlanma Ücret

burokrat 2Üst kademe kamu yöneticileri arasında yer alan ve istisnai nitelikte olan Bakan Yardımcısı kadrolarına Cumhurbaşkanı Kararı ile atama yapılmaktadır.

Bakan yardımcılarından kadrolu olanlara ödenecek aylık maaş miktarı en yüksek Devlet memuruna yapılan ödemelere göre belirlenirken, bu görevlerin sözleşmeli bakan yardımcıları tarafından yürütülmesi durumunda ise sözleşme ücretleri Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor.

Bakan yardımcılıklarına, kamu görevlisi olmayanlar arasından ve/veya sözleşmeli olarak da atama yapılması mümkün olmakla birlikte, bu yazımızda kamu görevlisi olanların Bakan Yardımcısı kadrolarına atanmasından ve mali haklarından söz edilecektir.

Bakan yardımcılığı kadrosu ve atanma şartları

Üst kademe kamu yöneticileri arasında yer alan ve istisnai memuriyet kadrolarından olan Bakan Yardımcısı kadrolarına Cumhurbaşkanı Kararı ile atama yapılmaktadır.

Bakan Yardımcısı kadrolarına atamada, Devlet memuru olabilmek için aranan genel şartların taşınması yeterli olabilmektedir. Bakan Yardımcısı kadrolarına atanacaklarda; daha önce kamuda ya da özel sektörde belli bir süre hizme şartı aranmadığı gibi, eğitim bakımından da ilköğretim (ortaokul) mezunu olmak yeterli görülebilir.

Hangi bakanlıkta kaç bakan yardımcısı olacağı konusunda herhangi bir sayı sınırlaması ve belirleme bulunmamaktadır. Hangi bakanlıkta kaç bakan yardımcısı olacağı Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir ve her bakanlık için farklı sayıda bakan yardımcısı belirlenebilir. 

Bakan yardımcılarının görev süresi, atandıkları tarihte görevde bulunan Cumhurbaşkanının görev süresini geçemiyor. Cumhurbaşkanının görevi sona erdiğinde bunların görevi de sona erer. Görevi sona erenler yerlerine atama yapılıncaya kadar görevlerine devam ederler. Görev süreleri sona erenler yeniden atanablir. Bakan yardımcıları, görev süreleri sona ermeden de Cumhurbaşkan tarafından görevden alınabilir.

Bakan Yardımcısı kadrolarının boşalması halinde, bu kadrolara ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan tarafından görevlendirme yapılabilir ve bu görevlendirmeler aynı gün Cumhurbaşkanlığına bildirilir.

Bakan yardımcılarının aylık maaşları ile emeklilik hakları

3046 sayılı “Bakan Yardımcılarının Mali Hakları Ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun”,  Bakan Yardımcılarına en yüksek Devlet memuruna mali haklar kapsamında yapılan ödemelerin %150’si oranında aynı usul ve esaslar çerçevesinde aylık ücret ödeneceğine hükmetmiştir.

Öte yandan, 703 sayılı KHK’da, en yüksek Devlet memurunun Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı olduğu; İdari İşler Başkanına, Başbakanlık Müsteşarın mülga mevzuat hükümlerinde kadrolarına bağlı olarak öngörülmüş mali ve sosyal hak ve yardımlar kapsamındaki ödemelerin aynı usul ve esaslar çerçevesinde yapılacağı ile emeklilik hakları bakımından da Başbakanlık Müsteşarına denk kabul edileceği belirtilmiştir.

Buna göre, Bakan Yardımcılarının aylık ücretleri; en yüksek Devlet memuruna mali haklar kapsamında yapılan ödemelerin %150’sinin (yüzde yüzellisi) oranı kadar olacaktır. Ayrıca emeklilik bakımından ise haklarında 8.000 Ek Gösterge, 15.000 Makam Tazminatı Göstergesi ve 20.000 Temsil Tazminatı Göstergesi uygulanacaktır.

a-Aylık Net Maaşları:

En yüksek Devlet memuruna, ilgili mevzuatı çerçevesinde;

-56.400 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık ücret,

-Ocak, Nisan, Haziran, Temmuz, Ekim ve Aralık aylarında birer aylık ücret tutarında ikramiye,

-Özel hizmet tazminatı,

-Makam tazminatı ödemesinin yarısı,

-Fazla çalışma ücreti

ödendiğinden, Bakan Yardımcısı kadrolarında olanlara bu şekilde hesaplanacak tutarın %150’si aylık maaş olarak ödenecektir.

Buna göre, 1 inci derecenin 4 üncü kademesinde olan ve en az 25 yıl hizmeti bulunan bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz Bakan Yardımcısı, (2018 yılının ikinci yarısında ve %15 gelir vergisi diliminde) aylık net: "19.679 TL" maaş alabilecektir.

Bu hesaplama, 2008 tarihinden önce T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi bir göreve başlamış olanlar için yapılmıştır. 

Öte yandan, Bakan Yardımcısının eş ve çocuk durumuna göre, aylık net maaş miktarı yukarıda belirtilen tutardan daha yüksek olabilecektir.

b-Emekli Maaşı ve Emekli İkramiyesi:

Emekli aylığı bağlanabilmesi için gerekli diğer şartları taşıyor olmaları kaydıyla, 1/4’te ve 35 hizmet yılı ile emekli olacak bir bakan yardımcısı, (2018 yılının ikinci yarısında geçerli olan katsayılara göre); “9.097 TL emekli maaşı” ve “190.205 TL emekli ikramiyesi” alabilecek. (1 Ekim 2008 tarihinden önce T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi bir görev almış olması şartıyla)

Görevleri sona eren veya görevden alınan Bakan Yardımcılarının durumu

Kamu görevlileri arasından Bakan Yardımcısı görevine atananlardan görevleri sona eren veya görevden alınanlar, Cumhurbaşkanınca;

-Daha önce bulundukları veya öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara,

-657 sayılı Kanunun 36/A-11 maddesinde sayılan denetim elemanı ya da uzman kadrolarına veya bunlara denk pozisyonlara,

-Araştırmacı veya uygun görülecek diğer kadro ve pozisyonlara,

atanırlar. Yeni görevlerine atanıncaya kadar, Bakan Yardımcısı olarak aldıkları her türlü ödemeler kurumları tarafından ödenmeye devam eder.

Kamu görevlileri arasından Bakan Yardımcısı görevine atananlardan görevleri sona eren veya en az bir yıl görev yaptıktan sonra görevden alınanlardan, görev sürelerinin sona erdiği veya görevden alındıkları tarih itibarıyla emeklilik aylığı bağlanmasına hak kazanmış olmaları şartıyla, yaş haddini beklemeksizin emekli olmaları durumunda emeklilik ikramiyeleri;

-Yaş haddinden emekliliğine en fazla üç yıl kalmış olanlara %30,

-Yaş haddinden emekliliğine üç yıldan çok, altı yıldan az (altı yıl dâhil) kalmış olanlara %40,

-Yaş haddinden emekliliğine altı yıldan fazla kalmış olanlara %50

fazlasıyla ödenir, bu oranlar Cumhurbaşkanı tarafından bir katına kadar da artırılabilir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.