logo yeni

calisanlar2 copy

HANGİ MEMURLARA PROJE TAZMİNATI ÖDENİYOR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

maas 14Devlet memurlarından bazılarına, büyük yatırım projelerinde görev almaları karşılığında ek özel hizmet tazminatı ödenmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre maaş ödenen Devlet memurlarından bazıları, büyük yatırım projelerinde görev yaptıkları süreler karşılığında ek tazminat alıyor.

Büyük yatırım projelerinde görev alan Devlet memurlarına ek tazminat ödenmesi hususu, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar” eki II sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin “(E) Teknik Hizmetler” bölümünde düzenlenmiştir.

Proje tazminatını kimler alabiliyor?

Faaliyette olan ve ödeneği bulunan büyük yatırım projelerinden ilgili kurumlarca belirlenenlerde fiilen görev yapan Devlet memurlarından, kariyeri; yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis, mimar veya şehir plancısı olup da bulunduğu unvanda 1, 2, 3 veya 4 üncü dereceden aylık alanlara, bu projelerde görev yaptıkları süreler karşılığında ek özel hizmet tazminatı ödeniyor.

Ancak, kariyeri; yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis, mimar veya şehir plancısı olanların proje tazminatından yararlanabilmesi için, kadrolarının da mutlaka söz konusu unvanlarda olması şartı bulunmuyor. Bu unvanları eğitimleri itibarıyla kazanmış olmaları, tazminattan yararlanmaları için (diğer şartlar hariç) yeterlidir.

Tazminatın aylık miktarı ne kadar?

Yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis, mimar ve şehir plancısı unvanlarını kazanmış olup (kadro unvanına bakılmaksızın) 1-4 üncü derecelerden aylık alan Devlet memurlarından, kurumlarınca belirlenen ve ödeneği bulunan faaliyet halindeki büyük yatırım projelerinde fiilen görev alanlara projelerde çalıştıkları süreler karşılığında;

-Bölge Müdürü (belediyeler hariç), Daire Başkanı ve daha üst idari görevlerde bulunanlara, %30 oranında ek özel tazminat ödenir. 2018 yılının ilk yarısında bu tazminatın aylık net miktarı 307 TL’dir.

-Diğer görevlerde bulunanlara %20 oranında ek özel tazminat ödenir. 2018 yılının ilk yarısında bu tazminatın aylık net miktarı 205 TL’dir.

Tazminat ödemesiyle ilgili bazı hususlar

Devlet memurlarına, büyük yatırım projelerinde fiilen çalıştıkları süreler karşılığında ek özel hizmet tazminatı ödenmesi; ilgili Bakan, Rektör, Vali veya Belediye başkanının ilgili memurlar adına onay vermiş olması ve kontrol edilerek onaylanacak ödeme cetvellerinde ödeme yapılacak unvan ve sayılarının gösterilmesi halinde mümkün olabiliyor.

Öte yandan, ilgili projede çalıştıkları için tazminat ödenebilecek toplam memur sayısı, ilgili kurum kadrolarında söz konusu kariyerlerde (yüksek mimar, mühendis, mimar ve şehir plancısı) fiilen görev yapan toplam personel sayısının en çok %10’unu kadar olabiliyor. (Personel sayısı hesabında küsurat tama iblağ edilir)

Ayrıca, karşılığında proje tazminatı ödenecek çalışma sürelerine; mehil müddeti, her türlü izin, görevden uzaklaştırılma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmet içi eğitim, kurs ve seminer, büyük yatırım projeleriyle ilgili olmayan geçici görev gibi nedenlerle hizmete ara verilen günler dahil edilmiyor.

-Büyük yatırım projelerinde fiilen çalışma karşılığında ek özel hizmet tazminatı ödenebilmesi için; İlgili Bakan, Rektör, Vali veya Belediye başkanından ilgili memurlar adına onay alınmış olması ve kontrol edilerek onaylanacak cetvellerde ödeme yapılacak unvanların ve sayılarının gösterilmesi gerekir.

-Söz konusu tazminat, projelerde çalıştıkları sürece ilgili memurlara ödenir.

-Bu tazminattan yararlanacak toplam memur sayısı, ilgili kurum kadrolarında söz konusu kariyerlere sahip olarak fiilen görev yapan toplam personel sayısının %10’unu geçemez (hesaplamalarda küsurlar tama iblağ edilir).

-Bu tazminat mehil müddeti, her türlü izin, büyük yatırım projeleriyle ilgili olmayan geçici görev, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmet içi eğitim, kurs ve seminer gibi nedenlerle hizmete ara verenlere, ara verdikleri günler için ödenmez.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.