logo yeni

calisanlar2 copy

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ 2018 YILININ İKİNCİ YARISINDA NE KADAR OLACAK?

Aktif . Yayınlanma Ücret

fazla calismaDevlet memurlarına, mesai saatleri dışında yaptırılan ve karşılığında izin kullandırılmayan çalışmalardan dolayı fazla çalışma ücreti ödenmektedir.

Fazla çalışmanın her bir saati karşılığında memura, ilgili mali yıla ilişkin bütçe kanununda ve ilgili yıla ilişkin toplu sözleşmede yer alan hükümler çerçevesinde ücret ödenmektedir.

Fazla çalışmanın saat ücretinin katsayılara bağlı olmaması ve yılda bir defa belirlenmesi nedeniyle, Temmuz ayında maaşlara zam ve/veya enflasyon farkı artışı yapılması, fazla çalışma ücretinde herhangi bir artışa neden olmamaktadır.

Bu itibarla, 2018 yılının ilk yarısında geçerli olan fazla çalışma ücreti miktarı, yılın ikinci yarısında da aynı miktarda ödenecek. 

2018 yılının tamamında geçerli olan fazla çalışma ücreti miktarı

-Fazla çalışmanın her bir saati karşılığında ilgili personele 1,97 TL ödeniyor.

-Bakanlık özel kalem müdürlüklerinde görevli personele (makam şoförleri dahil), fazla çalışmaları karşılığında ayda en çok 90 saat için ve her saat başına 2,08 TL ödeniyor.

-Kurul Başkanı (bakanlıklarda), Genel Müdür ve daha üst birim yöneticiler, Strateji Geliştirme Başkanı, Vali, General ve Amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki Daire Başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, Rektör, Büyükşehir ve İl Belediye Başkanı ile birlikte çalışan memurlara, fazla çalışmaları karşılığında ayda en çok 90 saat için ve her saat başına 2,08 TL ödeniyor.

-Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlar ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personele, fazla çalışmaları karşılığında ayda en çok 90 saat için saat başına 5,91 TL ödeniyor.

-Bakanlıklar ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile 2005 yılında katma bütçeli genel müdürlük iken 2006 yılında genel veya özel bütçe kapsamına alınan genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarına ait kadrolarda görev yapan şoförlere, fazla çalışmaları karşılığında ayda en çok 90 saat için ve her saat başına 2,08 TL ödeniyor.

-Anadolu Üniversitesi dışındaki diğer yükseköğretim kurumları kadrolarında görev yapan personelden, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesince düzenlenen akademik danışmanlık ve yüzyüze eğitim hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak üzere normal çalışma saatleri dışında görevlendirilenlere, en çok 60 saat için her saat başına 3,40 TL ödeniyor.

-Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde çalışan (110 kişiyi geçmemek üzere) personele, fazla çalışmaları karşılığında ve ayda en çok 60 saat için her saat başına 1,97 TL ödeniyor.

-Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokulları ile ilişkilendirilen mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline (yardımcı hizmetler sınıfı personeli dahil), ayda en çok 100 saat için her saat başına 3,40 TL ödeniyor.

-Derneklerin denetimi amacıyla mülki idare amirlerince görevlendirilenlere, ayda en çok 90 saat için her  saat başına 1,97 TL ödeniyor.

-Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli okullar ile kurumların atölye ve birimlerinde döner sermaye işleri üzerinde işin gereği olarak, olağan çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara (3423 sayılı Kanun uyarınca ödeme yapılanlar ile şoförler ve yardımcı hizmetler sınıfı personeli hariç); öğretim günlerinde günde 3 saati, resmi ve dini bayram günleri haricindeki tatillerde günde 8 saati, uygulama oteli bulunan otelcilik ve turizm meslek liselerinde ise tatillerde günde 8 saati geçmemek kaydıyla her saat başına en çok 8,10 TL ödeniyor.

-399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve özel kanunlarında fazla çalışma saat ücretlerinin bütçe kanunlarıyla belirlenmesinin öngörüldüğü durumlarda, yapılacak fazla çalışmalar için her saat başına 1,97 TL ücret ödeniyor.

-4.Dönem Toplu Sözleşme kapsamında fazla çalışma ücreti ödenen personele, ilgili toplu sözleşmede belirlenen esaslar çerçevesinde yapılacak fazla çalışma ücreti ödemesi, her saat başı için 1,97 TL olmaktadır. Fazla çalışma ücreti ödemeleri Toplu Sözleşme ile belirlenen personel ve ödeme esasları için tıklayınız ...

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.