logo yeni

calisanlar2 copy

UZLAŞMA KOMİSYONU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ GİZLENDİ

Aktif . Yayınlanma Ücret

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında, “Gümrük Uzlaşma Komisyonu Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Esaslar” Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konuldu.

4458 sayılı Gümrük Kanununun 244 üncü maddesinin yedinci fıkrasında, Gümrük Uzlaşma Komisyonlarının başkan ve üyelerine verilecek ücretin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tararfından belirlenmesi öngörülmüştür.

Bu kapsamda hazırlanan ve dün yürürlüğe konulan “Gümrük Uzlaşma Komisyonu Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Esaslar” ile, komisyon üyelerine ödenecek ücretler belirlendi. Ücretler belirlenirken, “ekli cetvelde belirtilen sıralardaki personele karşılarında belirtilen göstergelerin memur maaş katsayısıyla çarpılnması sonucu bulunacak tutar üzerinden ödeneceği” ifadesine yer verildi.

Ancak, Esasların yayınlandığı Resmi Gazete’de, Esaslar ekinde herhangi bir cetvel yer almadığından, hangi komisyon üyesi için hangi göstergenin belirlendiği ile ücretlerinin ne olacağı konusu öğrenilemedi.

Gümrük Uzlaşma Komisyonu Üyelerine ödenecek ücreti belirlemek amacıyla hazırlanan bir düzenlemede, ücrete esas katsayıların yayınlanmamış olmasının; unutulmadan mı yoksa özellikle ücretlerin gizlenmesi isteğinden mi kaynaklandığı anlaşılamadı.

Söz konusu Esasların ilgili maddesi:

“Ücretin belirlenmesi

MADDE 3– (1)4458 sayılı Gümrük Kanununun 244 üncü maddesinin uygulanmasında, ekli cetvelin;

a)Birinci ve ikinci satırlarında belirtilen personele, her ay için bir defaya mahsus olmak üzere ve asgari bir toplantıya katılmaları şartıyla, karşılarında belirtilen göstergelerin memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak brüt tutar üzerinden hesaplanacak miktarda ücret ödenir.

b)Üçüncü ve dördüncü satırlarında belirtilen personele, her toplantı için karşılarında belirtilen göstergelerin memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak brüt tutar üzerinden hesaplanacak miktarda ücret ödenir. Bu kapsamda bir ayda ödenecek ücret, en fazla beş toplantı gününe isabet eden tutarı geçemez.

(2)Gümrük ve ticaret bölge müdür yardımcısının, gümrük ve ticaret bölge müdürü adına komisyona başkanlık yaptığı durumlarda, toplantı başına ayrıca ücret tahakkuk ettirilmez.”

logo1

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.