logo yeni

calisanlar2 copy

HASTALIK İZNİ KULLANMANIN MAAŞA ETKİSİ

Aktif . Yayınlanma Ücret

Devlet memurlarının hastalık izni kullanması halinde, her ay aylıklarıyla birlikte kendilerine ödenmekte olan zam ve tazminatlarda kesintiye gidilmektedir.

Memurların, bir takvim yılı içinde kullandıkları hastalık izin süresi toplamının 7 günü aşması halinde, aşan günlere isabet eden zam ve tazminatlar %25 eksik ödenmektedir.

Takvim yılı içerisinde kullanılan hastalık izin süresinin toplamının belirlenmesinde; sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri ile kanser, verem, akıl hastalığı, şeker hastalığı ve açık kalp ameliyatıgibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri ve hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak görülen tedavi süreleri hesaba katılmaz.

Tek hekim tarafından düzenlenen raporlara dayanılarak kullanılan izin süresinin aynı takvim yılı içerisinde 7 günü aşması halinde, zam ve tazminat tutarının aylık gün sayısına bölünmesi sonucu bulunacak rakamın, aşan gün sayısı ile çarpılması ile elde edilecek tutarın %25 ilgili memura eksik ödenir.

Eksik ödemeye konu edilecek unsurlar

-İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı,

-Özel Hizmet Tazminatı,

-Diğer Tazminatlar (Eğitim Öğretim Tazminatı, Din Hizmetleri Tazminatı, Emniyet Hizmetleri Tazminatı, Mülki İdare Amirliği Özel Hizmet Tazminatı, Denetim Tazminatı, Adalet Hizmetleri Tazminatı, tazminat öngörülmeyenlere verilen tazminat)

-Teknik vesağlık hizmetler sınıflarına dahil kadrolarda bulunan personele, bazı yörelerde verilecek ek zam ve tazminatlar,

-Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki ve Teknik Okul ve Kurumlarda ödenmekte olan ilave Eğitim-Öğretim Tazminatı

Eksik ödenecek unsurlar, personelin bulunduğu hizmet sınıfı, kadro unvanı ve derecesi açısından farklılık göstermektedir. 

Örnek hesaplamalar

ÖRNEK 1- 13/3 Hizmetli kadrosunda çalışan lise mezunu personelin yıl içerisinde 27 gün hastalık izni kullanmış olması halinde; 

-27-7=20 güne isabet eden zam ve tazminatlar %25 eksik ödenecektir. 

-Eksik ödenecek yan ödeme tutarı:800XYan Ödeme Katsayısı=800X0,0227=(18,16/30X20)X25/100=3,03 TL. 

-Eksik ödenecek diğer tazminat tutarı:(9500XAylık Katsayısı)X(44)/100=680X44/100=(299,24/30X20)X25/100=49,87 TL. 

20 gün için toplam eksik ödenecek miktar: 52,90 TL(brüt) ve 51,10 TL(net)

 

ÖRNEK 2- 7/1 Uzman kadrosunda çalışan lisans mezunu personelin yıl içerisinde 27 gün hastalık izni kullanmış olması halinde; 

-27-7=20 güne isabet eden zam ve tazminatlar %25 eksik ödenecektir. 

-Eksik ödenecek yan ödeme tutarı:1350XYan Ödeme Katsayısı=1350X0,0227=(30,65/30X20)X25/100=5,10 TL. 

-Eksik ödenecek diğer tazminat tutarı:(9500XAylık Katsayısı)X(50)/100=680X50/100=(340/30X20)X25/100= 56,67 TL. 

20 gün için toplam eksik ödenecek miktar: 61,77 TL(brüt) ve 50,60 TL(net).

logokucuk

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.