logo yeni

calisanlar2 copy

2017 İKİNCİ DÖNEM MAHALLİ İDARELER SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRET TAVANLARI BELLİ OLDU

Aktif . Yayınlanma Ücret

maas2Maliye Bakanlığı 01/07/2017 - 31/12/2017 döneminde geçerli olmak üzere, 5393 sayılı kanun çerçevesinde mahalli idarelerde çalıştırılacak sözleşmeli personelin unvan bazında ücret tavanları ile tam zamanlı sözleşmeli personelin ek ödeme oran ve tutarlarına ilişkin genelgeyi yayınladı.

Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

 (1) SAYILI CETVEL

01/07/2017 - 31/12/2017 DÖNEMİNDE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE, 5393 SAYILI KANDN ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN UNVAN             BAZINDA ÜCRET TAVANLARI (Tl.)____________________                                                             

UNVAN

SINIF

DERECE

657 SAYILI KANUNA GÖRE NET AYLIK TUTARI

KISMİ ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL NET ÜCRET TAVANI

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL NET ÜCRET TAVANI

Avukat

AH

1/1

2 717.95

1 358,98

3 397,44

Mimar

TH

1/1

2.940.32

1 470.16

3 675,40

Mühendis

TH

1/1

2 940.32

1 470.16

3 675,40

Veteriner

SH

1/1

2 755.78

1 377.89

3 444.73

Şehir Plancısı

TH

1/1

2 940.32

 

3 675.40

Fizikçi

TH

1/1

2 685.24

 

3.356.55

Kimyager

TH

l/l

2 685,24

 

3.356.55

İstatistikçi

TH

1/1

2 685.24

 

3 356.55

Jeolog

TH

ı/ı

2 685.24

 

3 356.55

Arkeolog

TH

1/1

2 627.19

 

3 283.99

Restoratör (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

2 334.64

 

2.918,30

Tekniker

TH

1/1

2 333.27

 

2 916.59

Grafıker (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

2 334.64

 

2 918,30

Kaptan (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

2 334.64

 

2918.30

Teknisyen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

1 879.51

 

2 349,39

Teknik Ressam (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

1 879.51

 

2 349,39

Teknik Ressam (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

2 322.61

 

2 903.26

Hidrobiyolog

TH

1/1

2 339.01

 

2 923,76

Hidrolog

TH

1/1

2 685.24

 

3 356.55

Jeofizikçi

TH

l/l

2.685.24

 

3 356,55

Jeomorfolog

TH

1/1

2 685.24

 

3 356,55

Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

1 879.51

 

2 349.39

Matematikçi

TH

1/1

2 685.24

 

3 356.55

ölçü Ayar Memuru (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

1 879.51

 

2 349,39

Pilot

TH

1/1

2 339,01

 

2.923,76

Topograf (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

1 879,51

 

2 349.39

Sanat Tarihçisi

TH

1/1

2 334.64

 

2 918.30

Çözümleyici (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

2 339.01

 

2 923.76

Programcı (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

2 339.01

 

2 923.76

Hukuk Müşaviri

GIH

1/1

3 350.24

 

4 187.80

Mütercim

GIH

l/l

1 921.49

 

2 401.86

Tercüman (Yükseköğrenim Mezunu)

GİH

3/1

1 812.77

 

2 265.96

Eğitmen (Yükseköğrenim Mezunu)

GtH

3/1

1 799.06

 

2 248.83

Eğitmen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

GİH

3/1

1 777.28

 

2 221,60

Çocuk Eğiticisi (Yükseköğrenim Mezunu)

GtH

3/1

1 799,06

 

2 248.83

Çocuk Eğiticisi (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

GİH

3/1

1 777.28

 

2 221,60

Çocuk Eğitimcisi(Yükseköğrenim Mezunu)

GIH

l/l

1 859.36

 

2 324,20

Çocuk Rehberi ve Gözetimcisi (Yükseköğrenim Mezunu)

GİH

1/1

1 859,36

 

2 324,20

Kameraman (Yükseköğrenim Mezunu)

GIH

4/1

1 769,67

 

2 212,09

Kameraman (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

GİH

4/1

1 758,79

 

2 198.49

Sosyolog

TH

l/l

2 339.01

 

2 923.76

Uzman Tabip

SH

l/l

3 150,29

 

3 937.86

Tabip

SH

1/1

2 800,42

 

3 500.53

Diş Tabibi

SH

1/1

2 552,92

 

3 191.15

Psikolog

SH

l/l

2.348,56

 

2 935.70

B İVOİOR

SU

l/l

2 312,46

 

2 890.58

Bakteriyolog

SH

l/l

2.348,56

 

2 935.70

Diyetisyen (Sağlık Bilimleri Lisansiveri)

SH

1/1

2 348.56

 

2 935.70

Çocuk Gelişimcisi (Sağlık Bilimleri Lisansiveri)

SH

l/l

2.348,56

 

2935,70

Sağlık Teknikeri

SH

1/1

2 228.53

 

2 785.66

Ebe (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

2348.56

 

2 935.70

Hemşire (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

2 348.56

 

2 935.70

Ebe (Lise ve Dengi Okul Mezunu)

SH

3/1

1 961.09

 

2 451,36

Hemşire (Lise ve Dengi Okul Mezunu)

SH

3/1

1 961.09

 

2 451,36

Sağlık Memuru (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

l/l

2 296,31

 

2 870,39

Sağlık Memuru (Önlisans Mezunu)

SH

1/1

2 228,53

 

2 785.66

Sağlık Memuru (Lise ve Dengi Okul Mezunu)

SH

3/1

1 961.09

 

2451,36

Diş Protez Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

SH

3/1

1 961.09

 

2 451.36

Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

SH

3/1

1 961,09

 

2 451,36

Sosyal Çalışmacı (Yükseköğrenim Mezunu)

SH

l/l

2 348.56

 

2 935,70

Eczacı

SH

1/1

2 445,20

 

3 056,50

Fizyoterapist

SH

1/1

2 348,56

 

2 935,70

Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

SH

3/1

1 961,09

 

2.451,36

Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre)

SH

l/l

2 803,16

 

3 503.95

Veteriner Sağlık Teknikeri

SH

l/l

2 240,87

 

2 801,09

Veteriner Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

SH

3/1

1.980.99

 

2 476,24

Antropolog

SH

1/1

2 300,42

 

2.875,53

Kütüphaneci (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

l/t

2 340,45

 

2.925,56

Ekonomist (Lisans Mezunu)

TH

1/1

1 884,83

 

2 356.04

 

 

 

 

       
   

(2) SAYILI CETVEL

5393 SAYILI KANUN ÇERÇVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EK ÖDEME ORAN VE TUTARLARI

 
 
 

UNVAN

Öğrenim Durumu

Hizmet Yılı

Oran (%)

01/07/2017-31/12/2017 DÖNEMİ BRÜT TUTAK

Hukuk Müşaviri

 

0 13 yıl ve dalın fazla ol mı ini

170

1.658.70

 

?) 0-12 (dalnl) yıl arasmdn olnnlur

130

1.268,42

   

i! 19 yıl ve tlnhn fazla- olan İni

150

î .463.56

Avukat

 

>)' 13-IS (dahil) yıl lirasında otonla!

140

1 365.99

   

v) 0-12 (dahil) yıl nrosmdn olanlar

130

1 268.42

   

VI 1& yıl ve daha fazla olnnlnt

150

1 463.56

Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı

 

b) 12-17 (dahil) yıl arasında olanlar

140

1,365,09

   

c) 0-1 1 (dahil) yıl arasında olanlar

130

1.268.42

Fizikçi, Kimyager, İstatistikçi, Jeolog, Arkeolog, Hidrolog, Jeofizikçi, Jeomorfolog, Matematikçi

 

a) 18 yıl ve daha fazla olanlar

120

1 170,85

 

d) 12-17 (dahil) yıl arasında olanlar

110

1 073.28

 

c) 0-11 (dahil) yıl arasında olanlar

100

975,71

   

a) 21 vd ve daha fazla olanlar

110

1.073,28

 

Lisans mezunu

b) 15-20 (dahil) yıl arasında olanlar

100

975.71

 

olanlar

c) 6-14 (dahil) yıl arasında olanlar

90

878.14

   

d) 0-5 (dahil) yıl arasında olanlar

85

829,35

Restoratör, Tekniker, Grafıker, Kaptan, Teknik Ressam, Hidrobiyolog, Pilot, Sanat Tarihçisi, Sosyolog, Ekonomist, Topograf, Teknisyen,

 

a) 23 yıl ve daha fazla olanlar

110

1 073.28

önlisans mezunu

b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar

100

975.71

Laborant, Ölçü Ayar Memuru, Kütüphaneci

olanlar

c) 8-16 (dahili yıl arasında olanlar

90

878,14

   

d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar

85

829.35

   

a) 25 yıl ve daha fazla olanlar

100

975,71

 

Diğerleri

b) 16-24 (dahil) vd arasında olanlar

90

878.14

   

c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar

85

829.35

   

a) 13 yıl ve daha fazla olanlar

200

1 951.41

Uzman Tabip

 

b) 7-12 (dahil) yıl arasında olanlar

190

1 853.84

   

c) 0-6 (dahil) yıl arasında olanlar

180

1.756.27

   

a) 16 yıl ve daha fazla olanlar

190

1 853.84

Tabip, Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre)

 

b) 10-15 (dahil) yıl arasında olanlar

180

1 756.27

   

c) 0-9 (dahil) yıl arasında olanlar

170

1 658.70

   

a) 17 yıl ve daha fazla olanlar

185

1 805.06

Diş Tabibi

 

b) 11-16 (dahil) yıl arasında olanlar

175

1 707.49

   

c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar

165

1 609,92

   

a) 17 yıl ve daha fazla olanlar

165

1 609.92

Veteriner

 

b) 11-16 (dahili yıl arasında olanlar

155

1 512,35

   

c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar

145

1 414,78

   

a) 17 yıl ve daha fazla olanlar

140

1 365.99

İmzacı

 

b) 1 1-16 (dahil) yıl arasında olanlar

130

1 268.42

   

c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar

120

1 170.85

   

a) 18 yıl ve daha fazla olanlar

115

1,122.06

Psikolog, Diyetisyen, Fizyoterapist, Sosyal Çalışmacı, Biyolog,

 

b) 12-1 7 (dahil) yıl arasında olanlar

105

1 024,49

Bakteriyolog, Çocuk Gelişimcisi, Antropolog

 

c)3-11 (dahil) yıl arasında olanlar

95

926,92

   

d) 0-2 (dahil) yıl arasında olanlar

90

878,14

   

a) 21 yıl ve daha fazla olanlar

115

1.122,06

 

Sağlık bilimleri

b) 15-20 (dahil) yıl arasında olanlar

105

1 024,49

 

lisansiyeri olanlar

c) 6-14 (dahil) yıl arasında olanlar

95

926,92

   

d) 0-5 (dahil) yıl arasında olanlar

90

878,14

.Sağlık Teknikeri, Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru, Veteriner Sağlık Teknikcn, Diş Protez Teknisyeni, Sağlık Teknisyeni, Laborant, Veteriner

 

a) 23 yıl ve daha fazla olanlar

115

1 122,06

Önlisans mezunu

ti) 17*22 (dahil) yıl anısında olanlar

105

1.024,49

Sağlık Teknisyeni

olanlar

c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar

95

926,92

   

d) 0-7 (dahil) yıl arasında olımluı

90

878,14

   

a) 25 yıl ve daha frizin planlar

105

1 024,49

 

Diğerleri

l,ı) 16-24 (ilahil) yıl armamla ulanlar

95

926,92

   

c) 0-15 (dahil) yıl orasında olanlar

90

878,14

   

a) 25 yt| ya duba Fazla alanlar

115

1 122,06

Çözümleyici, Programcı, Mütercim

 

b) 16-24 (dahil)1 vnl anısındaolnntnr

1 10

1 073.28

   

c) ü-15 (dahil) yıl orasında olanlar

100

975.71

   

ıı) 23 vd ve dalıcı fazla altınlar

110

1.073,28

 

Yükseköğrenim

b) 17-22 (dahil) yıl arasında ol ııı d m

100

975.71

Çocuk Eğitimcisi, Çocuk Rehberi ve Gözlemcisi, Tercüman, Eğitmen,

mezunu olanlar

e) 8-16 (dahil) yıl tıraşında olanlar

90

878.14

 

d) 0*7 (dahil) vd arasında olunlar

85

829,35

   

a) 25 yıl ve dalın fazla olanlar

100

975.71

 

Diğerleri

b) 16-24 (dalvil) vd orasında olanlar

90

878,14

   

c) 0-15■■(dahil) yıl arasında olanlar

85

829,35

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.