logo yeni

calisanlar2 copy

AYNI KURUMDA GÖREV YAPAN MÜDÜRLER ARASINDA MAAŞ FARKI OLABİLİYOR

Aktif . Yayınlanma Ücret

maas 17Kurumları, hizmet süreleri, aylık ve kadro seviyeleri aynı olmasına rağmen, Müdür (veya Şube Müdürü) unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurlarının maaşları arasında farklılık olabiliyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait Müdür/Şube Müdürü unvanlı kadrolarda görev yapan ve aylıkları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre ödenen Devlet memurlarının maaşları; gösterge aylığı, ek gösterge aylığı (ilk dört derecede olanlar için), taban aylık, kıdem aylığı, ek ödeme, yan ödemeler ve tazminatlardan (özel hizmet tazminatı) oluşmaktadır.

Aynı kurumda Müdür/Şube Müdürü kadrolarında görev yapanların; hizmet süreleri ile aylık ve kadro seviyelerinin aynı olması durumunda aynı miktarda maaş almaları gerekirken, bu unvanda görev yapan personelin daha önce bulundukları kariyerleri ile ilgili görevlerden dolayı farklı ek gösterge ve tazminat oranından yararlanmaları da söz konusu olabilmektedir. Bu durum ise, aynı kurumdaki müdür maaşlarının farklı olması sonucunu doğurmaktadır.

Ek gösterge ve özel hizmet tazminatı farklı olan müdürler

Bazı unvanlardaki kadrolarda görev yaparken Genel İdare Hizmetleri Sınıfında ilk dört derecelerdeki Müdür/Şube Müdürü kadrosuna atananlar hakkında, kariyerleri itibariyle kazanılmış hak aylık derecelerine göre belirlenmiş ek gösterge rakamları uygulanmaktadır.

Öte yandan, kariyerleri itibariyle bazı unvanlara sahip olanların Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 1 inci dereceli Müdür/Şube Müdürü kadrolarında görev aldıklarında haklarında uygulanan özel hizmet tazminatı oranı değişmektedir.

Hangi müdür/şube müdürü ne kadar maaş alıyor?

1 inci derece Müdür/Şube Müdürü kadrosunda görev alanlar hakkında uygulanan ek gösterge ve tazminat oranının ilgililerin kariyerlerine göre belirlendiği durumlarda, Müdür kadrolarında görev yapan personel arasında aylık maaş farkı ortaya çıkmaktadır.

Aynı kurumda Şube Müdürü/Müdür kadrosunda görev yapanlar arasında, kariyerlerinden dolayı görülen maaş farklılığı konusunda bilgi vermesi bakımından, 1 inci derece Şube Müdürü/Müdür kadrosunda olan bazı memurların 2017 Haziran ayı net maaşlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

MÜDÜR/ŞUBE MÜDÜRÜ (kariyerlerine göre)

D/K

Hizmet Yılı

Aylık Net Maaş

*Mühendis

*Mimar

*Şehir Plancısı

*Bölge Plancısı

*Uzman Tabip

1/4

25 yıl ve üstü

4.367 TL

*Jeolog

*Hidrojeolog

*Hidrolog

*Jeofizikçi

*Fizikçi

*Matematikçi

*Kimyager (TH)

*İstatistikçi

*Jeomorfolog

*Teknik Öğretmen

1/4

25 yıl ve üstü

4.310 TL

*Veteriner Hekim

*Tabip

*Diş Tabibi

*Eczacı

*Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda uzmanlık belgesi almış olanlar ile aynı dallarda doktora yapmış olanlar

1/4

25 yıl ve üstü

4.276 TL

*Arkeolog

1/4

25 yıl ve üstü

4.256 TL

*Vaiz

*Avukat

*Öğretmen

*Polis

*Ekonomist

*Yöneylemci

*Ekonometrici

*Yukarıda sayılanların dışındaki sağlık lisansiyerleri

1/4

25 yıl ve üstü

4.220 TL

*Diğerleri (1 inci derecede ek göstergesi 2200 olanlar) 

1/4

25 yıl ve üstü

4.165 TL

NOT:

**Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.

**Gelir Vergisi oranı %15 olarak uygulanmıştır.

**Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemesi (net ek ödeme miktarı kadar) hesaplamaya dahil edilmiştir.

**Çalışılan kurumlardan kaynaklı zam ve tazminat farklılıkları dikkate alınmamıştır.

**Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır.

**Bireysel Emeklilik Sigortası primleri dikkate alınmamıştır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.