logo yeni

calisanlar2 copy

DOĞUM İZNİ KULLANIRKEN GÖREVİ DEĞİŞEN MEMURUN MAAŞI NASIL ÖDENİR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

dogumDoğum yapan memurların görevlerinde, kendilerine tanınan analık izni hakkını kullanmakta oldukları süre içerisinde de değişiklikler olabilmektedir.

Analık izni kullanırken görevi değişen Devlet memuruna, yeni görevine başlayıncaya kadar geçecek sürede yapılacak maaş ödemelerinde farklı usuller söz konusudur.

Doğum izni

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun memurlara tanıdığı mazeret izni hakları arasında, hamile ve doğum yapan memurlara verilen analık izni de yer almaktadır.

Kanuna göre;

-Hamile memura, doğumdan önce 8 hafta süreyle analık izni (mazeret izni) verilir. Çoğul hamilelikte doğum öncesi analık izni süresi 10 hafta olur. Sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen memur, isterse beklenen doğum tarihinden önceki 3 haftaya kadar çalışmaya devam edebilir. Bu durumda, doğum öncesinde çalışılan süreler doğum sonrası izin süresine eklenir.

-Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda, doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir.

-Doğum yapan memura, doğumdan sonra 8 hafta süreyle analık izni (mazeret izni) verilir. Bu süreye, doğum öncesinden aktarılan analık izni süreleri de eklenir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

Analık iznindeki memurun görevinin değişmesi

Analık izni kullanan memurun aylık ve özlük haklarının izin süresince korunması yasal zorunluluk olmakla birlikte, analık izni süresi içerisinde memurun görevinden alınarak daha alt bir unvana atanmasına veya daha üst bir göreve atanmasına ya da yer değiştirme suretiyle atanmasına engel bir düzenleme bulunmamaktadır.

İzin kullanırken görev değişikliği yapılmasına ilişkin bazı kurallar

657 sayılı Kanunda yer alan hükümlere göre;

*Aynı yerdeki göreve atanan memurun atama emrini tebellüğ ettiği günü izleyen iş gününde, başka yerdeki göreve atanan memurun ise atama emrini tebellüğ ettiği günden itibaren 15 gün içinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş gününde işe başlaması zorunludur.

*Başka göreve atandığı sırada izinli olan memura, izin süresi içinde atamanın tebliğ edilmesi mümkün olmakla birlikte, bu memurun yeni görevine başlaması için gerekli süreler izinlerinin bitimi tarihinde başlar.

*Başka yerdeki bir göreve atanıp süresi içerisinde görevine başlayan memurun aylığı, işe başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren yeni görev yerinde ödenir.

*Yasal izinlerini kullanırken asıl görevi değişen memurun aylığı, izin süresi sonuna kadar eski görev yerinde kadro tasarrufundan ödenir.

*Aylık, memura hizmetlerinin karşılığında kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen paradır. Ek gösterge ise ilgili sınıf ve görevlerde bulunduğu sürece memura yapılan ödemelerde esas alınır.

Öte yandan, 160 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde; torba kadrolara atananların aylık ve diğer haklarının, yeni göreve başlama tarihinden itibaren ödenmesi gerekeceği belirtilmiştir.

Analık izni kullanırken görevi değişen memurun maaş durumu

Analık izni, göreve başlama ve mali haklara ilişkin mevzuat hükümlerine birlikte bakıldığında;

**Analık izni süresince, memurun aylık ve özlük haklarının korunacağı,

**Analık izni kullanan memurun, izin süresi içinde görevinin değişebileceği,

**Analık izni kullanmakta olan memura, atama konusundaki işlemlerin tebliğ edilebileceği,

**Analık izni kullanırken başka bir göreve atanan memurun yeni görevine başlaması için gerekli sürenin, izin bitim tarihinden itibaren başlayacağı,

**Daha alt veya daha üst bir göreve atanan memurun aylığının, analık izni süresince eski görevi esas alınarak ödeneceği,

**Analık izni bitiminde mehil müddeti kullanılması durumunda, mehil müddeti süresince memura eski görevinin mali hakları esas alınarak kadro tasarrufundan ödeme yapılacağı,

**Analık izni kullanırken başka bir göreve atanan memurun, yeni görevinin mali haklarına, yeni görevine başlayacağı tarihte itibaren hak kazanacağı,

anlaşılmaktadır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.