logo yeni

calisanlar2 copy

MEMURUN KIST MAAŞ HESABINI MEMURİYETE GİRİŞ TARİHİ DE ETKİLİYOR

Aktif . Yayınlanma Ücret

maas 10Memuriyete ilk defa veya yeniden atanma suretiyle ya da aylıksız izin dönüşünde ayın 15’inden sonra göreve başlayanlara, izleyen ayın 15’ine kadar olan çalışmaları karşılığında “kıst maaş” ödenir.

Kıst maaş hesaplamasında, Emekli Sandığına tabi bir göreve 1 Ekim 2008 tarihinden önce başlamış olan memurlar ile bu tarihten sonra memuriyete başlayanlar bakımından farklı usul uygulanmaktadır.

Bu yazımızda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aylık alanların “kıst maaş” ödemesine değinilecek olup, bazı görev değişikliklerinde memurlara yapılan kıst ödemeler ile ücret sistemi farklı olan memurların kıst maaş ödemesine değinilmeyecektir.

1 Ekim 2008 öncesi memuriyete girenlerin kıst maaşı

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi bir göreve 1 Ekim 2008 tarihinden önce başlamış olan Devlet memurlarının kıst maaş hesabı şu şekilde yapılır:

**Brüt kıst maaş:

a-Gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, taban aylık, kıdem aylığı, tazminat (aylıkla birlikte ödenen ek, ilave ve diğer tazminatlar dahil), yan ödeme ve ek ödemelerin aylık tutarları toplanır.

b-Bu şekilde bulunan kıst maaş ödeme unsurları toplamı, ilgili ay veya ayların gün sayılarına bölünür.

c-Bulunan miktar/miktarlar, memurun ilgili ayda çalıştığı gün (izin ve tatiller dahil) sayıları ile çarpılmak suretiyle brüt kıst maaş tutarına ulaşılır.

Örnek: 20 Mayıs 2017 tarihinde göreve başlayan memurun 20 Mayıs-14 Haziran dönemine ait brüt kıst maaşı: [(Kıst maaş ödeme unsurları toplamı/31 X 12)+ (Kıst maaş ödeme unsurları toplamı/30 X 14)] şeklinde hesaplanacaktır.

**Kesintiler:

a-Gelir vergisi: Brüt kıst maaş tutarının (gelir vergisine tabi olmayan tazminat unsurları düşülmek suretiyle) tutarının %15’i gelir vergisi kesintisi olarak (vergi dilimi farklı ise ilgili oranda) hesaplanır.

 b-Damga vergisi: Brüt kıst maaş tutarının, binde 759’u damga vergisi kesintisi olarak hesaplanır.

**Net kıst maaş:

Brüt kıst maaş tutarından, gelir vergisi ve damga vergisi kesinti tutarları düşülmek suretiyle, memura o ay için ödenecek kıst maaşın net miktarına ulaşılmış olur.

1 Ekim 2008 sonrası memuriyete girenlerin kıst maaşı

**Brüt kıst maaş:

a-Gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, taban aylık, kıdem aylığı, tazminat (aylıkla birlikte ödenen ek, ilave ve diğer tazminatlar dahil), yan ödeme ve ek ödemelerin aylık tutarları toplanır.

b-Bu şekilde bulunan kıst maaş ödeme unsurları toplamı, ilgili ay veya ayların gün sayılarına bölünür.

c-Bulunan miktar/miktarlar, memurun ilgili ayda çalıştığı gün (izin ve tatiller dahil) sayıları ile çarpılmak suretiyle brüt kıst maaş tutarına ulaşılır.

Örnek: 20 Mayıs 2017 tarihinde göreve başlayan memurun 20 Mayıs-14 Haziran dönemine ait brüt kıst maaşı: [(Kıst maaş ödeme unsurları toplamı/31 X 12)+ (Kıst maaş ödeme unsurları toplamı/30 X 14)] şeklinde hesaplanacaktır.

**Kesintiler:

a- SGK Primi: Gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, taban aylık, kıdem aylığı ve tazminatların (aylıkla birlikte ödenen ek ve diğer tazminatlar hariç, makam ve temsil/görev tazminatı dahil) aylık tutarı toplamı 30’a bölünür ve bulunan tutar memurun izleyen aybaşına kadar çalışacağı gün sayısı ile çarpılır.  Bu tutarın %14’ü SGK primi kişi kesintisi olarak hesaplanır.

b-Gelir vergisi: Brüt kıst maaş (gelir vergisine tabi olmayan tazminatlar dahil edilmeden) tutarından SGK primi olarak hesaplanan tutar düşüldükten sonra bulunan tutarın %15’i gelir vergisi kesintisi olarak (vergi dilimi farklı ise ilgili oranda) hesaplanır.

c-Damga vergisi: Brüt kıst maaş tutarının, binde 759’u damga vergisi kesintisi olarak hesaplanır.

**Net kıst maaş:

Brüt kıst maaş tutarından, SGK primi kesintisi ile gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri tutarı düşülmek suretiyle, memura o ay için ödenecek kıst maaşın net miktarına ulaşılmış olur.

Kıst maaş hesabına dahil olmayan unsurlar

Aylıklarını 657 sayılı Kanuna göre alanlara kıst maaş ödemelerinde, kıst maaş hesabına bazı unsurlar dahil edilmemektedir. Bu unsurlardan bazıları şunlar:

-Aile yardımı (eş ve çocuk için)

-Asgari geçim indirimi

-Toplu sözleşme ikramiyesi (sendika ikramiyesi)

-Sendika aidatı

-Emekli keseneği (1 Ekim 2008 tarihinden önce memuriyete girmiş olanlar için)

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.