logo yeni

calisanlar2 copy

BAZI MEMURLAR FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ALACAK

Aktif . Yayınlanma Ücret

fazla calisma2Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalışan memurlara, 2017 yılında 6 ay süreyle fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı çıktı.

Konuya ilişkin 2017/10049 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı bugün (13 Mayıs 2017) yayımlandı.

Bu Karara göre;

**Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeline fazla çalışma ücreti ödenecek.

**Fazla çalışma ücreti, mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışma yapan personele ödenecek.

**Her bir personele fazla çalışma ücreti ödenecek süre ayda 50 saati geçemeyecek.

**Fazla çalışma karşılığında saat ücreti olarak 9,15 TL ödenecek.

**Bu ödeme, 1/3/2017- 31/8/2017 tarihleri arasında yapılacak fazla çalışmalar karşılığında ödenecek.

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2017/10049

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeline fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 7/3/2017 tarihli ve 2251 sayılı yazısı üzerine, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 13 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 13/3/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

13/3/2017 TARİHLİ VE 2017/10049 SAYILI KARARNAMENİN EKİ - KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar; 18/1/2017 tarihli ve 6770 sayılı Kanun, 31/10/2016 tarihli ve 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 2/1/2017 tarihli ve 684 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Sosyal Güvelik Kurumu Başkanlığınca yapılması öngörülen işlemlerin zamanında sonuçlandırılabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeline fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Karar, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Ödemenin usul ve esasları

MADDE 3- (1) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeline fazla çalışma ücreti ödenir.

(2) Fazla çalışma ücreti, mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışma yapan personele ödenir.

(3) Her bir personele fazla çalışma ücreti ödenecek süre ayda elli saati geçemez.

(4) Fazla çalışmanın her bir saati için 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (K) cetvelinde belirlenmiş olan fazla çalışma saat ücretinin (1,83.-TL) beş katı esas alınır.

(5) Fazla çalışma yapan personel ile çalışılan gün ve süreleri gösteren Fazla Çalışma Cetveli düzenlenir ve bu Cetvel fazla çalışma yapan personel ile birim amiri tarafından imzalanır.

(6) Bu Karar hükümlerine göre fazla çalışma ücreti alan personele, diğer mevzuat hükümlerine göre ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmez.

(7) Bu Karar hükümleri, 1/3/2017- 31/8/2017 tarihleri arasında uygulanır.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümleri 1/3/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.