logo yeni

calisanlar2 copy

KARİYER UZMANLARDAN BAZILARININ ÜCRETİNE İLİŞKİN İPTAL KARARI VERİLDİ

Aktif . Yayınlanma Ücret

anayasa mahkemesiAnayasa Mahkemesi, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı hükümlerini iptal etti.

Hazine Uzmanları ile ilgili olarak iptal edilen hükümler, 6745 sayılı Kanunun 7 Eylül 2016 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeleriyle değiştirilmiş olduğundan, Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu iptal kararı, 15 Ocak 2012’den sonra ve 7 Eylül 2016 tarihinden önce olan dönem içinde mesleğe başlamış olan Hazine Uzmanlarını (ve Uzman Yardımcılarını) etkileyecek.

İptal edilen düzenleme

Hazine Müsteşarlığında 15.1.2012 tarihinden sonra Hazine uzman yardımcısı olarak göreve başlayan bir personelin, bu tarihten önce işe başlayan aynı unvan ve görevdeki kişilerle mali haklarının eşitlenmesi için yaptığı başvurunun reddi işleminin iptali talebiyle açılan davada, davacının Anayasa’ya aykırılık iddiasını ciddi bulan Mahkeme, itiraz konusu kuralların iptalini Anayasa Mahkemesinden istemişti.

Konuyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ücret ve tazminat göstergeleriyle ilgili hükümlerinde yer alan bazı ibareleri, Anayasanın 91 inci maddesine aykırı görerek iptal etti. İptal Kararı, söz konusu düzenlemelerin 666 sayılı KHK’nın dayandığı Yetki Kanunu kapsamında yapılabilecek düzenlemeler olamayacağı gerekçesiyle verildi.

Anayasa Mahkemesinin bugün Resmi Gazete’de yayımlanan 12.4.2017 tarihli ve E:2017/104, K:2017/89 sayılı Kararı ile;

**375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 666 sayılı KHK eklenen ek 10. maddenin birinci fıkrasının, 20/08/2016 tarih ve 6745 sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan önce yürürlükte bulunan  (c) bendinde yer alan “uzman” ibaresinin iptaline,

**375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 666 sayılı KHK eklenen  (III) sayılı Ücret ve Tazminat Gösterge Cetveli’nin, 20/08/2016 tarih ve 6745 sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan önce yürürlükte bulunan  (1) numaralı sırasında yer alan “...657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar’’ kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı’’ bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman unvanlı... ” ibaresinin “Hazine Uzmanları” yönünden iptaline

hükmedildi.

Bu iptal kararı ne anlama geliyor?

15 Ocak 2012 tarihinden sonra Hazine Uzman Yardımcısı olarak Hazine Uzmanlığı mesleğine başlamış olanlar hakkında, bu tarihten önce göreve başlamış olanlara göre farklı ücret sitemi uygulanıyordu.

Ücret ve tazminat göstergelerine göre maaş alan Hazine Uzmanı ve Uzman Yardımcılarının aylık ücret miktarı,  daha önce göreve başlamış olan meslektaşlarına göre daha düşük seviyede bulunuyordu.

Anayasa Mahkemesinin “Hazine Uzmanlarına” (ve Hazine Uzman Yardımcılarına” ilişkin olarak verdiği bu iptal kararı; 15 Ocak 2012 tarihinden sonra ve 7 Eylül 2016 tarihinden önce Hazine Uzmanlığı mesleğine (Hazine Uzman Yardımcılığına) başlamış olanlar hakkında, 666 sayılı KHK ile getirilen ücret sisteminin değil daha önce geçerli olan ücret sisteminin uygulanacağı anlamına geliyor.

7 Eylül 2016 tarihinden sonra Hazine Uzmanlığı mesleğine başlayanlar hakkında ise, merkez kariyer uzmanlar hakkında geçerli olan “ücret ve tazminat göstergeleri” esas alınarak maaş ödemesi yapılacak.

Anayasa Mahkemesinin verdiği iptal kararı için tıklayınız …

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.