logo yeni

calisanlar2 copy

AİLE HEKİMLERİ ÜCRETTE KAYRILMIŞ

Aktif . Yayınlanma Ücret

Aile hekimliği uygulaması kapsamında sözleşmeli ya da görevlendirme suretiyle çalışan hekim ve sağlık elemanlarına yapılan ödemeler, hem kendi içerisinde hem de kamu çalışanlarına göre orantısız belirlenmiş.

Sağlık Bakanlığı tarafından, aile hekimliğinde çalışan hekimler ile diğer sağlık personeli arasında ücret belirlemesi yapılırken, aynı işyerinde birlikte çalışan personel ücretleri arasında büyük farklılık yaratılmış. Ayrıca bu belirlemelerde, başka kurumlarda benzer unvanlarda çalışan personel ücretleri ile denge de gözetilmemiş.

Düzenlemelerin bu şekilde olması; çalışma düzeninin bozulması ve personelin performansını olumsuz etkilemenin yanı sıra, eşit işe eşit ücret uygulaması veya unvanlar arasında ücret yelpazesinin daraltılması hedefleriyle de bağdaşmamaktadır.

Aile hekimliğinin yapısı

Aile hekimliği birimi, en az bir aile hekimi ve bir aile sağlık elemanlarından oluşmaktadır.

Aile hekimi: Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belirli bir mekânda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabiplerdir.

Aile sağlığı elemanı: Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli olarak çalıştırılan veya Bakanlıkça görevlendirilen hemşire, ebe, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenidir. 

Aile hekimleri ve sağlık elemanları sözleşme ile istihdam edilebildikleri gibi, Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirme yoluyla da çalışabilmektedirler. Görevlendirilen personelin, kadrosuyla bağı devam etmekte ve maaşını kurumundan almayı sürdürmektedir. 

Aile hekimi ve sağlık personeline yapılan ödemeler

Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ile görevlendirilen aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarına(aldıkları maaş dışında) yapılacak ödemelerin hesaplanmasında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen sözleşmeli personel için öngörülen brüt ücret tavanı esas alınmaktadır. 2012 yılı ikinci altı aylık dönemi için belirlenen aylık brüt tavan ücret 3.202,58 TL’dir. 

Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimlerine ve aile sağlık çalışanlarına, çeşitli adlar altında ödemeler yapılmaktadır. Bu ödemelerin toplam miktarı, aile hekimleri için tavan ücretin 6 katına (19.215.-TL) kadar ulaşabilmekte iken, aile sağlığı elemanları için ise 1,5 katı (4.803.-TL) olabilmektedir. 

Sözleşmeli olmayıp, Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş olanlar ise, kurumlarından aldıkları aylıkların yanı sıra, sözleşmelilerle aynı tutarda olmasa da onlara yakın tutarlarda diğer ödemelerden yararlanmaktadırlar. 

Aile hekimliğine ilişkin ücret belirlemelerinde göz önünde bulundurulan; bakılan hasta, bulunulan yer  ve çeşitli diğer değişken unsurlar nedeniyle, aynı unvandaki personel aynı ücreti almamaktadır. Ancak mevcut düzenlemeler, aile hekimliğinde görevli hekimlerin yaklaşık brüt 10.000-19.000 TL aralığında gelir elde edebileceğini, aile hekimliğinde görevli diğer sağlık personelinin ise yaklaşık brüt 3.500-4.800 TL. aralığında ücret alabileceğini öngörmektedir.

Aile hekimliğinde görevli hekimler ile diğer sağlık personeli arasındaki bu ücret farkı ve aynı unvanlarda olmakla birlikte bu merkezlerde görevli olmayan diğer kamu çalışanlarının ücretleri göz önünde bulundurulduğunda, aile hekimlerinin kayrıldığı ortaya çıkmaktadır.

Aile hekimliği müessesinden beklenen faydanın gerçekten sağlanmış olması halinde, yapılan ödemelerin  makul sayılabileceği düşünülebilecek ise de, bu faydanın sağlandığı konusunda vatandaşlarda ciddi endişeler bulunmaktadır.

logokucuk 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.