logo yeni

calisanlar2 copy

NÖBET VE İCAP NÖBETİ ÜCRETİNİN 2017 YILI TUTARLARI

Aktif . Yayınlanma Ücret

maas 2Kendilerine sağlık kurumlarında nöbet ve/veya icap nöbeti görevi verilen personele, bu görev sürelerinin izin ile karşılanmayan kısımları için ücret ödenmektedir.

Nöbet ve icap nöbeti ücretinin miktarı, belli göstergelerin aylık katsayısı ile çarpımı suretiyle hesaplanmakta ve bu ödemeden sadece damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.

Nöbet ve/veya icap nöbeti görevi karşılığında ödenecek ücrete ve bu ücretten yararlanacaklara ilişkin hususlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda ve toplu sözleşmelerde yer almaktadır.

Nöbet ücreti ve miktarı

Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutan personele (memur ve sözleşmeli personel), tuttukları nöbet sürelerinin izin kullandırılmak suretiyle karşılanmayan kısımları için “Nöbet Ücreti” ödenir.

Ayrıca, üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında tıpta uzmanlık öğrenimi yapanlar ile yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve tıpta ve diş tabipliğinde yabancı uyruklu kontenjanında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlara da tuttukları nöbet karşılığı ücret ödenebilmektedir.

İzinle karşılanmayan nöbet görevinin her 1 saati için, 657 sayılı Kanunda belirlenmiş gösterge rakamının aylık katsayısıyla çarpımı ile bulunan tutarda nöbet ücret ödenir. Yoğun bakım, acil servis, diyaliz ve ameliyathane hizmetleri ile 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan nöbetler karşılığında ödenen nöbet ücreti %50 artırımlı ödenir. Dini bayram günlerinde tutulan nöbetler karşılığında ise %20 artırımlı ücret ödenir.

Öte yandan, nöbet ücreti alabilmek için tutulan nöbetin kesintisiz en az 6 saat olması gerekirken, aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde ayda en çok 60 saat için ve diğer yerlerde ise ayda en çok 130 saat için nöbet ücreti ödenir.

UNVAN

Aylık Nöbet Ücreti (2017 yılı ilk 6 ayında)

Yoğun bakım, acil servis diyaliz ve ameliyathane hizmetleri ile 112 acil sağlık hizmetlerinde

Aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde

Diğer yerlerde

-Eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip

2.788 TL

858 TL

1.859 TL

-Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlar

2.510 TL

772 TL

1.673 TL

-Diş tabibi ve eczacılar

2.231 TL

686 TL

1.487 TL

-Mesleki yükseköğrenim görmüş sağlık personeli

1.673 TL

515 TL

1.115 TL

-Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli

1.394 TL

429 TL

929 TL

-Diğer personel

1.022 TL

315 TL

682 TL

*Tabloda yer alan tutarlar, aynı personele bir ayda ödenecek nöbeti ücretinin aylık en yüksek net tutarıdır.

İcap nöbeti ücreti ve miktarı

İcap etmesi halinde nöbete çağrılmak üzere, ilgili sağlık kurumu dışında göreve gelmeye hazır beklemek suretiyle haftalık çalışma süreleri dışında nöbet (icap nöbeti) tutan personele (memur ve sözleşmeli personel), tuttukları bu nöbet sürelerinin izin kullandırılmak suretiyle karşılanmayan kısımları için “İcap Nöbeti Ücreti” ödenir.

İzinle karşılanmayan icap nöbeti görevinin her 1 saati için, ilgili personel hakkında geçerli olan nöbet saati ücretinin %40'ı tutarında ücret ödenir. Ancak, 657 sayılı Kanunda ve geçerli Toplu Sözleşmede icap nöbet ücretinin %50 artırımlı ödeneceğine ilişkin bir düzenleme yer almadığından, icap nöbeti ücreti ödenmesinde artırımlı nöbet ücreti esas alınmamaktadır.

Öte yandan, icap nöbeti ücreti alabilmek için tutulan nöbetin kesintisiz en az 12 saat olması gerekirken, bir ayda en çok 120 saat için icap nöbeti ücreti ödenir.

UNVAN

Aylık İcap Nöbeti Ücreti (2017 yılı ilk 6 ayında)*

-Eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip

686 TL

-Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlar

618 TL

-Diş tabibi ve eczacılar

549 TL

-Mesleki yükseköğrenim görmüş sağlık personeli

412 TL

-Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli

343 TL

-Diğer personel

252 TL

*Tabloda yer alan tutarlar, bir ayda ödenecek icap nöbeti ücretinin aylık en yüksek net tutarıdır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.