logo yeni

calisanlar2 copy

EMEKLİ KESENEĞİNDE ÖNCEKİ YÜKSEK EK GÖSTERGENİN ESAS ALINMASI HAKKINDA KARAR

Aktif . Yayınlanma Ücret

adalet2Ankara İdare Mahkemesi, öğretim görevlisi olarak görev yapmakta olan bir personelin 3600 ek göstergeye göre emekli keseneği yatırıldığı halde, daha sonradan öğretmen olarak atanması üzerine 3000 ek göstergeye göre emekli keseneği yatırılmasının hukuka aykırı olduğu kararını verdi.

Dava, motorlu araçlar teknolojisi öğretmeni olarak öğretmenlik kadrosuna atanan ve halen aynı kadro unvanında görev yapan Eğitim-Sen üyesi bir personel tarafından, eski kurumunda emeklilik keseneğinin 3600 ek göstergeye göre yatırıldığı halde öğretmen olarak 3000 ek gösterge üzerinden yatırılmasının hukuka aykırı olduğundan bahisle öğretmenliğe atanma tarihi olan 1995 tarihinden bu yana 3000 ek gösterge üzerinden yatırılan emeklilik keseneğinin 3600 olarak düzeltilmesi yolundaki başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali amacıyla açılmıştı.

Mahkeme idarenin red yönündeki işlemini iptal ederken aşağıdaki gerekçeye yer verdi:

“5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Ek 67. maddesinin birinci fıkrasında, "Daha önce atanmış ya da seçilmiş oldukları kadro, görev veya aylık almış oldukları dereceler için belirlenmiş olan ek göstergelerden daha düşük ek gösterge ödenmesi gereken veya ek göstergesi olmayan bir kadro, görev veya dereceye atanan ya da seçilenler; daha Önceden yararlanmış oldukları ek gösterge rakamı ile halen bulundukları kadro, görev veya dereceye ilişkin ek gösterge rakamı arasındaki farktan kaynaklanan kesenek ve karşılık tutarının tamamının aylıklarından kesilmesi suretiyle emeklilik açısından yüksek olan ek göstergeden yararlanmaya devam ederler. Bu Kanunun 12 nci maddesinin (II) numaralı fıkrasının (n) bendinde sayılanlar hariç, atandıkları veya seçildikleri kadro, görev ya da derecede en az altı ay görev yapmaksızın ek göstergesi daha düşük bir kadro, görev ya da dereceye atanan veya seçilenler hakkında bu fıkra hükümleri uygulanmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Anılan düzenleme ile, bulundukları görev itibarıyla yararlandıkları ek göstergeden daha düşük ek göstergeli göreve atanan kişilerin, emeklilik açısından yüksek olan ek göstergelerinin korunması amaçlanmıştır. Bu sebeple daha önceki görevinden dolayı kendilerine uygulanan ve yenisine göre daha yüksek olan emekliliğe esas ek gösterge rakamından faydalanabilmeleri için atanmış olduğu yeni görevindeki ek gösterge rakamı ile önceki görevindeki ek gösterge rakamı arasındaki farktan kaynaklanan kesenek ve karşılık tutarının tamamının aylıklarından kesilmesi suretiyle karşılanması gerekmektedir.”

Karara ulaşmak için tıklayınız.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.