logo yeni

calisanlar2 copy

SEYYAR GÖREV TAZMİNATI KİME, NE KADAR ÖDENİYOR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

maas 17Devlet memurlarına, görev yerleri dışındaki belirli bir görev bölgesi içinde asli görevlerinin gereği olarak fiilen gezici olarak görev yaptıklarında, gündelik yerine seyyar görev tazminatı ödeniyor.

Seyyar görev tazminatı ödenenlere, ayrıca gündelik ödemesi yapılmaz iken, gezici görevlerinden dolayı bazı memurlara ayrıca yol masrafı da ödeniyor.

Kimlere seyyar görev tazminatı ödeniyor?

Asıl görevli oldukları veya ikametgâhlarının bulunduğu il veya ilçelerin (belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu il veya ilçenin devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler) dışında fiilen gezici olarak görev yapanlara, gündelik yerine Seyyar Görev Tazminatı ödeniyor.

Öte yandan, memuriyet mahalli sayılan yer içinde gezici olarak görev yapan memurlara seyyar görev tazminatı ödenmemekte; asli görevlerinin gereği olmadan görev mahalli dışında görevlendirilen memurlara ise gündelik ödeniyor.

Gezici olarak görev yapan personelden, Maliye Bakanlığınca görev unvanları ile iş ve çalışma özellikleri uygun görülenlere, fiilen gezici olarak görev yaptıkları günler için tazminat ödenmektedir.

Ayrıca, bölge sınırı esas alınarak yapılan seyyar görev tazminatı ödemelerinde, toplu sözleşme hükümleri gereği, il sınırı esas alınmaktadır.

2017 yılında seyyar görev tazminatının miktarı

Gezici olarak görev yapan personelden, Maliye Bakanlığınca görev unvanları ile iş ve çalışma özellikleri uygun görülenlere, memuriyet mahalli dışında fiilen gezici görev yaptıkları günler için, aylık/kadro derecelerine göre haklarında geçerli olan yurtiçi gündeliklerinin 1/3 (üçte biri) günlük seyyar görev tazminatı olarak ödenir.

2017 yılı gündelik miktarları için tıklayınız …

Seyyar görev tazminatı ödenenlerin yol masrafı

Seyyar görev tazminatı ödenecek olanlardan; takip memuru, gezici sağlık memuru, ebe, orman muhafaza memuru, koruyucu, koruma memuru, posta dağıtıcısı, hat bakıcısı, tahsildar, gezici başöğretmen ve görev niteliklerinin bunlara benzerliği Maliye Bakanlığınca onaylanan diğer memurların yol masrafları, mutat taşıt araçlarına fiilen ödedikleri miktar esas alınarak ödenir.

Bu unvanlar dışında olanlara ise yol masrafı ödenmez.

Öte yandan, memuriyet mahalli içinde kendilerine seyyar (gezici) görev verilen memurlara ise, kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen taşıtlarda seyahat edebilmeleri için fotoğraflı birer seyahat kartı verilir.

Büyükşehir belediyesi olan yerlerde seyyar görev tazminatı

Büyükşehir belediyesi olan yerlerde, nerelerin memuriyet mahalli sayılacağı konusunda yaşanan tereddütleri gidermek amacıyla, Maliye Bakanlığınca çıkarılan 39 Seri No’lu Harcırah Kanunu Genel Tebliği çıkarılmıştır.

Tebliğe göre;

*Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler memuriyet mahalli sayılmaktadır.

*İlçe belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller memuriyet mahalli sayılmaktadır.

*Kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler memuriyet mahalli sayılmaktadır.

*Yerleşim özellikleri bakımından konut, işyeri, meydan, okul, kamu binaları gibi resmi ve özel bütün yapıların topluca bulunduğu ve insanların yerleşmek amacıyla bir arada yaşadığı aralarında boşluk bulunmayan yerler ile bu bütünlüğün kesintisiz olarak devam ettiği yerler ve bu yerlerin dışında kalmakla birlikte kurumlarınca sağlanan servis araçları veya bu mahiyetteki taşıt araçları ile ulaşım sağlanan (her gün gidiş dönüş olmak üzere) yerler memuriyet mahalli sayılmaktadır.

Bu çerçevede, büyükşehir belediyesi olan yerlerde seyyar görev tazminatı ödenebilmesi için, gezici görevin memuriyet mahalli dışında yapılması gerekmektedir.

Maliye Bakanlığının söz konusu Tebliği için tıklayınız …

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.