logo yeni

calisanlar2 copy

ANAYASA MAHKEMESİ BAZI PERSONELİN ÜCRET KONUSUNU GÖRÜŞECEK

Aktif . Yayınlanma Ücret

anayasa mahkemesiBazı kurumlarda 15 Ocak 2012 tarihinden sonra ilk defa veya yeniden göreve başlayan personel hakkında uygulanan ücret sistemine ilişkin düzenlemenin bazı hükümlerinin iptali istemi Anayasa Mahkemesi tarafından görüşülecek.

Anayasa Mahkemesi, 28 Aralık 2016 tarihinde yapacağı toplantının gündemine, bazı kurumların çeşitli unvanlardaki personeli hakkında uygulanmakta olan ücret sistemine ilişkin hükümlerin iptal istemine ilişkin ilk inceleme yapma konusunu da aldı.

İptali istenen hükümler

Ankara 2. İdare Mahkemesi;

-Açılan bir davada ileri sürülen, 375 sayılı KHK’nın Ek 11.Maddesinin birinci fıkrasının 6704 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle değiştirilen (b) bendinde yer alan “…uzman…” ibaresinin Anayasa aykırı olduğu iddiasını ciddi bularak konuları Anayasa Mahkemesine taşımıştı.

-Açılan başka bir davada ileri sürülen, 375 sayılı KHK’nın Ek 11.Maddesinin birinci fıkrasının 6495 sayılı Kanunun 73 üncü maddesiyle değiştirilen (ç) bendinin Anayasa aykırı olduğu iddiasını ciddi bularak konuları Anayasa Mahkemesine taşımıştı.

Anayasa Mahkemesine taşınan bu iptal istemlerine işikin ilk değerlendirmeler yapılacak.

İptali istenen hükümler neyi düzenliyor?

1-Düzenleme, üst kurulların “uzman” unvanlı meslek personeli için ücret ödemelerinde emsal personel belirliyor.

375 sayılı KHK'nın Ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kadro ve pozisyonlarına 15/01/2012 tarihinden sonra ilk defa veya yeniden atanan uzman unvanlı meslek personeline yapılacak ücret ödemelerinde Başbakanlık uzmanlarına yapılan ödemelerin esas alınmasına ilişkin hüküm de yer alıyor.

2-Düzenleme üst kurulların kurul başkanı, kurul üyesi ve başkan yardımcısı ile murakıp ve uzman unvanlı meslek personeli (Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliği, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığı, kalkınma ajansları ve Mesleki Yeterlilik Kurumu kadro ve pozisyonlarına ilk defa veya yeniden atanan genel müdür, genel sekreter, genel müdür yardımcısı ve genel sekreter yardımcısı unvanlı personel ile uzman unvanlı meslek personeli dışındaki personel dahil) için ücret ödemelerinde emsal personel belirlemesine hükmediyor.

375 sayılı KHK'nın Ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde, söz konusu personele yapılacak ücret ödemlerinde, ilgili kurumların önerisi Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca emsal personel belirlenmesine ilişkin hüküm yer alıyor.

İptali istenen hükümlerin kapsadığı kurumlar ve personel

İptali istenen hükümler;

-Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Rekabet Kurumu, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda görev yapan personeli

-Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliği, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığı, kalkınma ajansları ve Mesleki Yeterlilik Kurumu kadro ve pozisyonlarına ilk defa veya yeniden atananlardan genel müdür, genel sekreter, genel müdür yardımcısı ve genel sekreter yardımcısı unvanlı personel ile uzman unvanlı meslek personeli dışında kalan personeli

ilgilendiriyor. İptali istenen düzenlemeler, söz konusu kurumlarda aynı unvanda görev yapan personel arasında 15 Ocak 2012 tarihinden önce veya sonra göreve başlama durumlarına göre ücret farklılığına neden oluyor.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.