logo yeni

calisanlar2 copy

KADROSUZLUK TAZMİNATI KİMLERE ÖDENİYOR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

emniyetEmniyet Hizmetleri Sınıfı kapsamında görev yapan Devlet memurları ile Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi personelden, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenlere, belli sürelerle kadrosuzluk tazminatı ödenmektedir.

Emniyet personeli için kadrosuzluk tazminatı

Emniyet Amirleri ile Dördüncü, Üçüncü ve İkinci Sınıf Emniyet Müdürleri bulundukları rütbelere terfi ettikleri tarihten itibaren 5 yıl içinde bir üst rütbeye terfi edemediklerinde; Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri ise bulundukları rütbedeki en fazla bekleme süresi olan 6 yılsonunda bir üst rütbeye veya meslek derecesindeki göreve atanamadıklarında, emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gerekli şartları taşımaları şartıyla kadrosuzluk nedeniyle resen emekliye sevk edilirler.

Bu şekilde emekliye sevk edilenlere, emekliye sevk edildikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren 60 yaşına kadar (rütbelerinin ve makamının yaş haddinden az olmamak üzere) her ay, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil);

-Emniyet amirleri için %110'u, (2017 yılının ilk altı aylık döneminde aylık 1004 TL)

-Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürleri için %120'si, (2017 yılının ilk altı aylık döneminde aylık 1095 TL)

-Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürleri için %130'u, (2017 yılının ilk altı aylık döneminde aylık 1186 TL)

-İkinci Sınıf Emniyet Müdürleri için %140'ı, (2017 yılının ilk altı aylık döneminde aylık 1278 TL)

-Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri için %150'si (2017 yılının ilk altı aylık döneminde aylık 1369 TL)

oranında kadrosuzluk tazminatı SGK tarafından ödenir.

Ancak, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenlere ödenecek emekli aylığı ile kadrosuzluk tazminatının toplamı, aynı kadrodaki emsaline kadroya bağlı olarak mali haklar kapsamında yapılan ödeme toplamından fazla olamamaktadır. Bu tazminat, vergiye tabi tutulmadığı gibi, yaş haddinden önce ölenlerin varislerine de intikal etmemektedir.

TSK personeli için kadrosuzluk tazminatı

Türk Silahlı Kuvvetlerinde, bekleme ve görev süresi sonunda emekliye sevk edilen veya bu süreler içerisinde kendi isteği üzerine emekliye ayrılan orgeneral-oramirallere; bekleme süresi sonunda, kadrosuzluk sebebiyle terfi ettirilemeyerek emekliye sevk edilen general ve amirallere; aynı rütbede hizmete devam ettirilerek kadrosuzluk nedeniyl, bir üst rütbeye terfi ettirilmeyip emekliye sevk edilen general ve amirallere; korgeneral-koramiralliğe yükselemeyen ve bekleme süresi sonunda emekliye sevk edilen tümgeneral-tümamirallere; yaş haddinden emekliye ayrılan general- amiral ve albaylar ile kadrosuzluk nedeniyle yaş haddinden önce emekliye sevk edilen albay, yarbay, binbaşı ve yüzbaşılara kadrosuzluk tazminatı ödenmektedir.

Bu şekilde emekliye sevk edilenlere, emekliye sevk edildikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren 65 yaşına kadar (rütbelerinin ve makamının yaş haddinden az olmamak üzere) olan sürede her ay, orgeneral aylığının (ek gösterge dahil);

-Yüzbaşılar için %30'u, (2017 yılının ilk altı aylık döneminde aylık 274 TL)

-Binbaşılar için %50'si, (2017 yılının ilk altı aylık döneminde aylık 456 TL)

-Yarbaylar için %55'i, (2017 yılının ilk altı aylık döneminde aylık 502 TL)

-Albaylar için %70'i, (2017 yılının ilk altı aylık döneminde aylık 639 TL)

-Tuğgeneral-Tuğamiraller için %75'i, (2017 yılının ilk altı aylık döneminde aylık 684 TL)

-Tümgeneral-Tümamiraller için %80'i, (2017 yılının ilk altı aylık döneminde aylık 730 TL)

-Korgeneral-Koramiraller için %90'ı, (2017 yılının ilk altı aylık döneminde aylık 821 TL)

-Orgeneral-Oramiraller için %100'ü (2017 yılının ilk altı aylık döneminde aylık 913 TL)

oranında kadrosuzluk tazminatı SGK tarafından ödenir.

Ancak, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilenlere ödenecek emekli aylığı ile kadrosuzluk tazminatının toplamı, aynı kadrodaki emsali rütbede çalışmakta olanlardan en az istihkak, tazminat ve aylık alana yapılan ödeme toplamından fazla olamamaktadır. Bu tazminat, vergiye tabi tutulmadığı gibi, yaş haddinden önce ölenlerin varislerine de intikal etmemektedir.

Öte yandan, emekli olduktan sonra sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışmayan Emniyet ve TSK mensuplarına her ay emekli maaşlarıyla birlikte 100 TL ilave ödeme yapılıyor.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.