logo yeni

calisanlar2 copy

VETERİNERLER TORBA KADROLARA ATANABİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Ücret

veteriner hekim

Devlet memurlarından bazıları, bulundukları derecelere bakılmadan kurumları tarafından 1, 2, 3 veya 4 üncü dereceli kadrolara atanabilmekte ve bu şekilde atananların aylık maaşlarında artış olmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi kapsamında yapılan ve “torba kadroya atama” olarak da bilinen uygulama kapsamında; yüksek öğrenim mezunu olan ve belli bir hizmet süresi bulunan Devlet memurlarından kurumları tarafından uygun görülenler, Sağlık Hizmetleri ve Eğitim Öğretim Hizmetleri dışındaki hizmet sınıflarına ait unvanların ilk dört dereceli kadrolarına atanabiliyor.

Torba kadro uygulaması kapsamında ataması yapılanlar, atandıkları derecedeki kadronun özlük haklarından (ek gösterge, ücret göstergesi, ek gösterge, ek ödeme, yan ödeme, tazminat gibi) yararlanırlar.

Veteriner Hekim kadrosunda olanların durumu

Devlet memurunun bir üst dereceye yükselmesi bulunduğu derecede en az 3 yıl görev yapması halinde mümkün olurken, 657 sayılı Kanunun 68/B maddesiyle buna istisna getirilmiş ve derece yükselmesindeki süre şartı aranmadan bazı memurların üst dereceli (ilk dört derece) kadrolara atanmasına imkan tanınmıştır.

Söz konusu düzenlemeye göre; atama yapılacak kadro derecesine (veya derece ve ek göstergesine) göre belirlenmiş hizmet süresine sahip olan yükseköğrenim mezunu bazı memurlar, kurumlarının takdiriyle mevcut derecelerinin üzerindeki ilk dört dereceli kadrolara atanabiliyor. Ancak, Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil unvanların ilk dört dereceli kadrolarına bu uygulama kapsamında atama yapılamıyor.

Bu nedenle, ilk dört derecelerdeki Veteriner Hekim kadrolarına atanabilmek için, ilgili personelin söz konusu dereceye kazanılmış hak aylığı bakımından ulaşması gerekecektir.

Örnek

4 üncü derece Veteriner Hekim kadrosunda görev yapan ve 10 hizmet yılını doldurmuş olan bir memur, hakkında torba kadro hükümleri (68/B) uygulanmak suretiyle;

*Kendi kurumlarında veya başka bir kurumda 1. derece kadrolu Müdür, Dire Başkanı veya Genel Müdür Yardımcısı gibi kadrolara atanabilir.

*Kendi kurumunda veya başka bir kurumda 1.derece Veteriner Hekim kadrosuna atanamaz. (her üç yılda bir derece ilerlemesi yaparak 1 inci dereceye ulaşması halinde 1. Derece veteriner hekim kadrosuna atanabilir.

Eşitsizlik yaratan uygulama

657 sayılı Kanunun 68/B maddesinde, ilk dört dereceli kadrolara atanmada bazı memurlar için derece yükselmesindeki süre şartının aranmıyor olması, kapsam dışında tutulan Sağlık Hizmetleri ile Eğitim Öğretim Hizmetleri sınıflarına ait ilk dört derecelerdeki kadrolara atanacaklar bakımından eşit olmayan bir durum ortaya çıkarmaktadır.

Veteriner unvanlı kadrolar bakımından ortaya çıkan bu adaletsiz durumun görülmesi amacıyla memurunyeri.com olarak hazırladığımız tabloya aşağıda yer verilmiştir. 

Unvan Hizmet Yılı Kazanılmış Hak D/K Mevcut durum 68/B’den yararlanmış olsalar Aylık Maaş Farkı
Kadro Derece Aylık Net Maaş Kadro Derece Aylık Net Maaş
-Veteriner Hekim 8 4/1 4 3.988 TL 3 4.040 TL 52 TL
10 4/3 4 4.044 TL 1 4.201 TL 157 TL

NOT:

*Net maaş miktarları, 2017 yılı Ocak ayına göre hesaplanmıştır.

*Aile yardımı bakımından, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.

*Asgari geçim indirimi  bakımından, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personel hakkında 2016 yılında geçerli olan tutar uygulanmıştır.

*Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner oranında ek ödeme, net tutar olarak maaşa ilave edilmiştir.

*Çalışılan bölge, yer ve kurumdan kaynaklı ödeme farklılıkları dikkate alınmamıştır.

*Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır.

*Kazanılmış hak aylığı ve kadro derecesi bakımından ulaşılabilecek seviyeler tahmini olarak alınmıştır.

*Hizmet süresi 8 yıl olarak gösterilen personelin, 30 Eylül 2008 tarihinden sonra memuriyete başladığı varsayılmıştır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.