logo yeni

calisanlar2 copy

FAZLA ÇALIŞMAYA VERİLEN KIYMET 2017 YILINDA DA HER MEMUR İÇİN AYNI OLMAYACAK

Aktif . Yayınlanma Ücret

fazla calismaMesai saatleri dışında fazla çalışma yaptıkları için kendilerine toplu sözleşme, bütçe kanunu ve diğer bazı düzenlemeler gereği fazla çalışma ücreti verilenlere, her 1 saatlik fazla çalışma karşılığında 2017 yılında ödenecek ücretin miktarı,  fazla çalışma yapan personele göre farklı olacak.

2017 yılında yaptırılacak fazla çalışmalar karşılığında ilgili personele ödenecek ücret konusunda; Meclis gündeminde olan Bütçe Kanunu Tasarısında, geçerli olan Toplu Sözleşmede ve diğer mevzuatta fazla çalışma ücretine ilişkin yer alan hükümlere bakıldığında, 2017 yılında fazla çalışma yaptırılacak personele her saat başı fazla çalışma karşılığında ödenecek ücretin aynı miktarda olmayacağını ve personelin fazla çalışmasına aynı kıymetin verilmeyeceğini görmekteyiz.

2017 yılında saat başı fazla çalışma ücreti kim için ne kadar?

2017 yılında fazla çalışma yapmaları halinde kendilerine fazla çalışma ücreti ödenebilecek olan personelden bazılarının her 1 saatlik fazla çalışmasının parasal kıymeti şöyle olacak:

Fazla çalışma yapan personel Saat ücreti
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen memurlar ile sözleşmeli personel 9,15 TL
Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında orman yangınlarına doğrudan bilfiil müdahale eden veya yangın nöbeti (merkez teşkilatında bu nöbeti tutanlar dahil) tutan memur ve sözleşmeli personel
Kültür ve sanat hizmet kolu kapsamındaki sanat kumrularında görev yapan sözleşmeli sanatçılar
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli okullar ile kurumların atölye ve birimlerinde döner sermaye işlerinde çalışan personel 7,55 TL
Cami ve mescitlerde ulusal bayram ve resmi tatil günlerinde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımlar 7,32 TL
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Ilısu Projesi XVI. Bölge Müdürlüğünde görev yapan personel
Adlî yargıdaki ilk derece mahkemeleri (hukuk ve ceza mahkemeleri) ile bölge adliye mahkemelerinden iş yoğunluğu diğer mahkemelere göre fazla olanlarda görev yapan memur ve sözleşmeli personel 5,49 TL
Kültür ve sanat hizmet kolu kapsamındaki sanat kumrularında görev yapan sözleşmeli sanatçılarla birlikte zorunlu olarak çalışan diğer kamu görevlileri
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca kurulmuş olan geçici barınma merkezlerinde görevli memurlar ile sözleşmeli personel
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatında personelinden, iş yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan vergi dairesi müdürlüklerinde görev yapanlar
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında iş yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan tapu müdürlüklerinde görev yapanlar
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının taşra teşkilatında (Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında emeklilik işlemlerinin fiilen yürütüldüğü birimlerde çalışanlar dahil) iş yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan birimlerde görev yapanlar 
Elektrik Üretim A.Ş’ye bağlı Karakaya, Alparslan, Dicle ve Batman hidroelektrik santrallerinde görev yapan personel  
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde 399 sayılı KHK kapsamında fazla çalışma yaptırılan personel
Cami ve mescitlerde ulusal ve resmi bayram günlerinde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımlar
Üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personel ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda görev yapanlar 3,66 TL
Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde görev yapan (yönetici ve öğretmenler hariç) memurlar
Mesleki ve teknik eğitim bölgesindeki meslek yüksekokulları ile ilişkilendirilen mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında görevli MEB idari personeli 3,15 TL
Anadolu Üniversitesi dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarında görev yapan personelden, Anadolu Üniversitesi AÖF tarafından düzenlenen akademik danışmanlık ve yüzyüze eğitim hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak üzere görevlendirilenler
Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde görevli personel ile Kurul Başkanı (bakanlıklarda), Genel Müdür ve daha üst birim yöneticiler, Strateji Geliştirme Başkanı, Vali, General ve Amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki Daire Başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, Rektör, Büyükşehir ve İl Belediye Başkanı ile birlikte çalışan personel 1,93 TL
Bakanlıklar ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile 2005 yılında katma bütçeli genel müdürlük iken 2006 yılında genel veya özel bütçe kapsamına alınan genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görev yapan şoförler
Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında istihdam edilen personel 1,83 TL
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde çalışan personel
Derneklerin denetimi amacıyla mülki idare amirlerince görevlendirilenler

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.