logo yeni

calisanlar2 copy

GELİR İDARESİ VE SGK PERSONELİNE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÇIKTI

Aktif . Yayınlanma Ücret

fazla calismaBugün (24 Kasım 2016)  yayımlanan 2016/9521 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında görevli bazı personele 1,5 ay için fazla çalışma ücreti ödenmesi imkanı getirildi.

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda öngörülen işlerden Gelir İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yapılması gerekenlerin, zamanında sonuçlandırılması için anılan kurumların ilgili birimlerinde fazla çalışma yapmasına ihtiyaç duyulan personeline fazla çalışma ücreti ödenecek.

Fazla çalışma ücreti kime ödenecek?

Bakanlar Kurulu Kararına göre;

-Gelir İdaresi Başkanlığının; Tahsilat ve İtilaflı İşler, Uygulama ve Veri Yönetimi, Gelir Yönetimi ile Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlıklarında görev yapan personeli ile taşra teşkilatında “6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” kapsamında yapılan iş ve işlemlerde görevlendirilen personeline,

-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünde görev yapan personeli ile taşra teşkilatında görev yapan personeline

fazla çalışma ücreti ödenecek.

Fazla çalışma ücreti ne kadar ödenecek?

Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı personelinden bazılarının yararlanacağı fazla çalışma ücretine ilişkin usul ve esaslardan bazıları şöyle:

**Mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışma yapan personele ödenecek.

**Her bir personele fazla çalışma ücreti ödenecek süre ayda 50 saati geçemeyecek.

**Fazla çalışma karşılığında saat ücreti olarak 8,70 TL ödenecek.

**Bu ödeme, 15 Kasım 2016- 31 Aralık 2016 tarihleri arasındaki fazla çalışmalar için yapılacak.

Söz konusu Karar

(7/11/2016 tarih ve 2016/9521 sayılı kararname eki)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar, 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda, Gelir İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yapılması öngörülen işlerin zamanında sonuçlandırılması için anılan kurumların ilgili birimlerinde fazla çalışma yapmasına ihtiyaç duyulan 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeline, mesai saatleri dışında yaptıkları çalışmalar karşılığında ödenecek fazla çalışma ücretine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Karar, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Ödemenin usul ve esasları

MADDE 3- (1) 6736 sayılı Kanun kapsamında fazla çalışma yapmasına ihtiyaç duyulan; Gelir İdaresi Başkanlığının Tahsilat ve İtilaflı İşler, Uygulama ve Veri Yönetimi, Gelir Yönetimi ile Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlıklarında görev yapan personeli ile taşra teşkilatında anılan Kanun kapsamında yapılan iş ve işlemlerde görevlendirilen personeline, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünde görev yapan personeli ile taşra teşkilatında görev yapan personeline fazla çalışma ücreti ödenir.

(2)Fazla çalışma ücreti, mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışma yapan personele ödenir.

(3)Her bir personele fazla çalışma ücreti ödenecek süre ayda elli saati geçemez.

(4)Fazla çalışmanın her bir saati için 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (K) cetvelinde belirlenmiş olan fazla çalışma ücretinin (1,74 TL) beş katı esas alınır.

(5) Fazla çalışma yapan personel ile çalışılan gün ve süreleri gösteren Fazla Çalışma Cetveli düzenlenir ve bu Cetvel fazla çalışma yapan personel ile birim amiri tarafından imzalanır.

(6)Bu Karar hükümlerine göre fazla çalışma ücreti alan personele, diğer mevzuat hükümlerine göre ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmez.

(7)Bu Karar kapsamında fazla çalışma yapacak personel ile diğer usul ve esasları belirlemeye ilgili kurumlar yetkilidir.

(8)Bu Karar hükümleri, 15/11/2016-31/12/2016 tarihleri arasında uygulanır.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Karar, 15/11/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.