logo yeni

calisanlar2 copy

GÜNDELİKLERİ TAZMİNAT ŞEKLİNDE VERİLENLERE NE KADAR ÖDEME YAPILIYOR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

maas 16Fiilen arazi üzerinde çalışan personelden bazılarına gündelik yerine tazminat ödenmekte ve arazi tazminatı da denilen bu ödemenin miktarı ise her yıl merkezi yönetim bütçe kanunlarıyla belirlenmektedir.

Öte yandan, Meclise sevk edilen 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı eki (H) Cetvelinde, fiilen arazi üzerinde çalışanlara ödenen tazminatın 2017 yılı miktarları da yer aldı.

Arazi tazminatı nedir?

Harcırah Kanununun 50 nci maddesinde yer alan düzenlemeye göre, bu maddede belirtilen kamu görevlilerine; asıl görevlerinin bulunduğu il (bölge kuruluşuna dahil bulunanlarda bölge) sınırları içinde her türlü arazi üzerinde fiilen çalıştıkları günler için harcırah gündeliği yerine kadro derece ve görevlerinin özelliklerine göre, bütçe kanunlarında belirlenen miktarlarda gündelik tazminat olarak ödenir.

Söz konusu personelin asıl görevinin bulunduğu il veya bölge dışında görevlendirilmesi halinde ise kendisine tazminat yerine genel hükümlere göre gündelik ödenir.

Kimlerin gündeliği tazminat şeklinde ödeniyor?

Fiilen arazi üzerinde çalıştıkları günler için;

**Harita almak veya harita almakla ilgili işleri görmek üzere araziye çıkan Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü personeli ile seyir ve hidrografi işlerini denizler, göller, diğer su yolları ve arazide yapmakla görevlendirilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi personeline,

**Ağaçlandırma, amenajman ve orman sınırlama işlerinde çalışan personele,

**Arazi üzerinde kadastro ve tapulama işlerinde çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeli ile tapulama hakimlerine,

**Toprak komisyonları başkan ve üyeleri ile bunlarla çalışması zorunlu olan diğer personele,

**Maden arama işlerinde çalışan mühendis, jeolog, jeofizikçiler ve bunlarla beraber çalışması zorunlu bulunan diğer personele

gündelik yerine arazi tazminatı ödenir.

(Yukarıda sayılan komisyonların memur olmayan üyelerine ve bilirkişilere tazminat ödenmez, Harcırah Kanunu hükümlerine göre gündelik ödenir)

Arazi üzerinde çalışanlara gündelik yerine ödenen tazminatın günlük miktarı

Yukarıda sayılan personele, fiilen arazi üzerinde çalıştıkları günler için;

**Kadro derecesi 1-4 ise günlük 13,88 TL ödenir. 2017 yılında 14,75 TL olarak ödenecek.

**Kadro derecesi 5-15 ise günlük 13,35 TL ödenir. 2017 yılında 14,25 TL olarak ödenecek.

Bu tutarlar, memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile imar ve gecekondu mevzuatına aykırı yapılara ilişkin uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline %50 artırımlı ödenir.

Ayrıca, personelin çalışmaları sebebiyle arazide, şantiyede veya gemilerde gecelemesi durumunda, ödenecek günlük tazminat miktarının yarısı ek olarak ayrıca ödenir.                

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.