logo yeni

calisanlar2 copy

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ 2017’DE 9 KURUŞ ARTACAK

Aktif . Yayınlanma Ücret

fazla calisma3Mesai saatleri dışında yapacakları fazla çalışma karşılığında Devlet memurlarına 2017 yılında saat başına 1,83 kuruş ödenecek. 2016 yılında 1,74 TL olan fazla çalışma saat ücreti 9 kuruş artmış olacak.

Meclise gönderilen 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısında, 2017 yılında fiilen fazla çalışma yapacak kamu personeline ödenecek saat başı fazla çalışma ücretinin 1,83 TL olması öngörülüyor.

Öte yandan, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısında yer alan ilgili hükümlerin mevcut haliyle kabul edilmesi durumunda, 2017 yılında fazla çalışma yaptırılacak personel ve ödenecek fazla çalışma ücreti şöyle olacak:

**Bakanlık özel kalem personeli ve makam şoförleri

Bakanlık özel kalem müdürlüklerinde görevli personele (makam şoförleri dahil), 2017 yılında fiilen yapacakları fazla çalışma karşılığında ayda en çok 90 saat için saat başına 1,93 TL ödenecek. (10 kuruş zam)

**Bazı idarecilerle çalışan personel

Bazı idarecilerle birlikte çalışan 657 sayılı Kanuna tabi personele, 2017 yılında fiilen yapacakları fazla çalışma karşılığında ayda en çok 90 saat için saat başına 1,93 TL ödenecek. (10 kuruş zam)

Fazla çalışma ücreti ödenebilmesi için, birlikte çalışılması gereken makamlar: Kurul Başkanı (bakanlıklarda), Genel Müdür ve daha üst birim yöneticiler, Strateji Geliştirme Başkanı, Vali, General ve Amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki Daire Başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, Rektör, Büyükşehir ve İl Belediye Başkanı.

Öte yandan, her bir makamda çalışanlara ödenecek fazla çalışma ücretinin aylık toplamı 450 saati geçemeyecek.

**Kredi ve Yurtlar Kurumu personeli

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlar ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personele, 2017 yılında fiilen yapacakları fazla çalışma karşılığında ayda en çok 90 saat için saat başına 1,83 TL ödenecek. Toplu sözleşme hükümleri gereği bu ücret bir kat artırımlı (3,66 TL olarak) ödenecek. (18 kuruş zam)

**Diğer bazı personel

-Bakanlıklar ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile 2005 yılında katma bütçeli genel müdürlük iken 2006 yılında genel veya özel bütçe kapsamına alınan genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarına ait kadrolarda görev yapan şoförlere, 2017 yılında fiilen yapacakları fazla çalışma karşılığında ayda en çok 90 saat için saat başına 1,93 TL ödenecek. (10 kuruş zam)

-Anadolu Üniversitesi dışındaki diğer yükseköğretim kurumları kadrolarında görev yapan personelden, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesince düzenlenen akademik danışmanlık ve yüzyüze eğitim hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak üzere normal çalışma saatleri dışında görevlendirilenlere, 2017 yılında ayda en çok 60 saat için saat başına 3,15 TL ödenecek. (16 kuruş zam)

-Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde çalışan (110 kişiyi geçmemek üzere) personele, 2017 yılında fiilen yapacakları fazla çalışma karşılığında ve ayda en çok 60 saat için saat başına 1,83 TL ödenecek. (9 kuruş zam)

-Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokulları ile ilişkilendirilen mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline (yardımcı hizmetler sınıfı personeli dahil), 2017 yılında ayda en çok 100 saat için saat başına 3,15 TL ödenecek. (16 kuruş zam)

-Derneklerin denetimi amacıyla mülki idare amirlerince görevlendirilenlere, 2017 yılında ayda en çok 90 saat için saat başına 1,83 TL ödenecek. (9 kuruş zam)

-Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli okullar ile kurumların atölye ve birimlerinde döner sermaye işleri üzerinde işin gereği olarak, olağan çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara (3423 sayılı Kanun uyarınca ödeme yapılanlar ile şoförler ve yardımcı hizmetler sınıfı personeli hariç); öğretim günlerinde günde 3 saati, resmi ve dini bayram günleri haricindeki tatillerde günde 8 saati, uygulama oteli bulunan otelcilik ve turizm meslek liselerinde ise tatillerde günde 8 saati geçmemek kaydıyla saat başına en çok 7,55 TL ödenecek. (37 kuruş zam)

**399 sayılı KHK ve özel kanunlar gereği fazla çalışma yapacak olanlar

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve özel kanunlarında fazla çalışma saat ücretlerinin bütçe kanunlarıyla belirlenmesinin öngörüldüğü durumlarda, 2017 yılında fiilen yapılacak fazla çalışmalar için saat başına 1,83 TL ücret ödenecek. (9 kuruş zam)

Toplu Sözleşme hükümlerine göre fazla çalışma ücreti alacak olanlar

2017 yılında fazla çalışma ücreti ödenecek Devlet memurlarından bazıları Toplu Sözleşme ile belirlenmiştir. Ayrıntılar için tıklayınız ...

Toplu Sözleşme ile belirlenenlere ödenecek fazla çalışma ücretinin hesabında, 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alacak fazla çalışma saat ücreti (Tasarıda 1,83 TL) kullanılacak.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.