logo yeni

calisanlar2 copy

AYBAŞINDAN SONRA GÖREVE BAŞLAYAN MEMUR, O AY “AGİ”DEN YARARLANIR MI?

Aktif . Yayınlanma Ücret

goreve baslamakDevlet memuriyetine ilk defa veya yeniden atananların ya da aylıksız izin dönüşü göreve başlayanların, göreve başlama tarihinin aybaşından (ayın 15’inden) sonra olması halinde, ilk maaşları kıst olarak hesaplanır ve izleyen ayın maaşıyla birlikte ödenir.

Ayın 15’inden sonra ve izleyen ayın 15’inden önce göreve başlayan memurların kıst maaşları hesaplanırken, brüt kıst maaş üzerinden kesilen gelir vergisine asgari geçim indirimi uygulanıp uygulanmayacağı konusunda tereddüt oluşabilmektedir.

Memur için “Asgari Geçim İndirimi” nedir?

Devlet memurlarının aylık ücretleri hesaplanırken, aylık brüt ücretlerinden kesilecek gelir vergisi miktarı belirlendikten sonra, eş ve çocuk durumuna göre ilgili memur hakkında geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı, belirlenmiş olan gelir vergisi miktarından indirilir. Bu durum, memurların aylık net ücretlerinin asgari geçim indirimi miktarı kadar artması anlamına geliyor.

Asgarî Geçim İndirimi tutarı, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için %50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için %10’u, çocuklarının her biri için ayrı ayrı olmak üzere ilk iki çocuk için %7,5’u, üçüncü çocuk için %10’u ve diğer çocuklar için %5’i esas alınarak belirlenmektedir.

Öte yandan, takvim yılı başında geçerli olan brüt asgari ücretin yıl içinde artması, o yıl için belirlenmiş olan AGİ tutarlarında değişikliğe yol açmıyor.

Kıst maaş ödemesinde asgari geçim indirimi

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, memurların aylıkları her ayın başında peşin ödenmekte ve “aybaşı” ibaresi memurlar için her ayın 15'ini tarif etmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Asgari Geçim İndirimi” başlıklı maddesinde ise; “Gelirin kısmi döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır.” denilmektedir.

Öte yandan, asgari geçim indiriminin uygulanmasına ilişkin esasları belirleyen 265 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, asgari geçim indiriminin aylık olarak hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilmek suretiyle bulunacağı belirtilmiştir.

Bu itibarla, aylık ödeme ve asgari geçim indirimine ilişkin mevzuat hükümlerini bir arada değerlendirdiğimizde;
-Memur maaşlarının aylık dönemlere ilişkin olduğu,

-Asgari geçim indiriminin, aylık olarak hesaplanan gelir vergisinden indirileceğini,

-Brüt kıst maaştan kesilen gelir vergisinin aylık olarak hesaplanmadığını ve bu şekilde hesaplanan gelir vergisinden asgari geçim indirimi yapılamayacağını,

-Aylık maaşını aldıktan sonra görevden ayrılanların çalışmadıkları günlere isabet eden maaşları geri alınırken, o ay yararlanılmış olan asgari geçim indiriminin bir kısmının ya da tamamının geri alınmayacağını

değerlendirmekteyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.