logo yeni

calisanlar2 copy

ÜST KURUL UZMANLARININ MAAŞ KONUSU BAYRAM SONRASI GÖRÜŞÜLECEK

Aktif . Yayınlanma Ücret

personel11Üst kurulların bazı personelinin ücret sistemine ilişkin düzenlemeler de içeren 6704 sayılı Kanunun bazı hükümlerinin, Anayasa aykırı olduğu gerekçesiyle iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesine ilişkin talebe dair ilk inceleme Anayasa Mahkemesi tarafından 14 Temmuz 2016 tarihinde yapılacak.

6704 sayılı Kanunun üst kurul personelinin ücret düzenlemesine ilişkin maddenin, düzenlemenin yürürlük tarihinin 15/1/2012 olarak belirlenmesine ilişkin kısmının Anayasaya aykırı olduğu ileri sürülüyor.

6704 sayılı Kanunun üst kurul personeline ilişkin düzenlemesi

15/1/2012 tarihinden sonra üst kurullarda göreve başlayanların ücret sistemine ilişkin düzenleme içeren 375 sayılı KHK’nın ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki bazı ibareler (kurul üyesi, uzman ve murakıp unvanlarına ilişkin olanlar) Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesinden hareketle, söz konusu (b) bendi 6704 sayılı Kanunla tümüyle yeniden düzenlenmişti.

6704 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi; üst kurullarda 15/1/2012 tarihinden sonra göreve başlayan kurul başkanı, kurul üyesi, başkan yardımcısı, murakıp ve uzman unvanlı meslek personelinin maaş ödemelerinin, bazı unvanlar emsal alınmak suretiyle ödenmesi uygulamasına devam edilmesine hükmetmişti.

6704 sayılı Kanundaki söz konusu düzenlemede, üst kurullarda “15/1/2012 tarihinden sonra” göreve başlayanları kapsayacak şekilde geçmişe yönelik yürürlük tarihi yer alması, ilgili personelin şaşkınlığına ve tepkisine yol açarken, CHP Milletvekilleri tarafından Anayasa Mahkemesine yapılan başvuruda, söz konusu “15/1/2012 tarihinden sonra” ibaresinin de iptali ve yürürlüğünün durdurulması istendi.

Anayasa Mahkemesi “15/1/2012 tarihinden sonra” ibaresini iptal ederse, Kanunun yürürlüğe girmiş olduğu 26 Nisan 2016 tarihinden önce üst kurullarda ilk defa veya yeniden görev almış olanlar (kurul başkanı, kurul üyesi, başkan yardımcısı, murakıp ve uzman unvanlı meslek personeli) hakkında aynı ücret sisteminin uygulanması mümkün olabilecek.

6704 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi şöyle

27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(b) 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kadro ve pozisyonlarına 15/01/2012 tarihinden sonra ilk defa veya yeniden atanan kurul başkanı, kurul üyesi ve başkan yardımcısı ile murakıp ve uzman unvanlı meslek personeline, ilgili mevzuatı uyarınca ödenen her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti, kâr payı ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemeler ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdi ödemelerin bir aylık toplam net tutarı; kurul başkanı için bakanlık müsteşarı, kurul üyesi için bakanlık müsteşar yardımcısı, başkan yardımcısı için bakanlık genel müdürü, murakıp ve uzman unvanlı meslek personeli için Başbakanlık uzmanlarına mevzuatında kadrosuna bağlı olarak mali haklar ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçemez ve bunlar, emeklilik hakları bakımından da emsali olarak belirlenen personel ile denk kabul edilir.”

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.