logo yeni

calisanlar2 copy

AVCI EĞİTİMİ SINAVLARINDA GÖREV ALACAKLARA ÖDENECEK ÜCRET BELİRLENDİ

Aktif . Yayınlanma Ücret

seminerOrman ve Su İşleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında düzenlenen kurs, seminer ve benzeri hizmet içi eğitim faaliyetlerinde ders vermekle görevlendirilenlerin ücretle okutacakları ders saatlerinin sayısını, ders görevi alacakların niteliklerini ve diğer hususları belirleyen Esaslarda değişiklik yapıldı.

Bugün yayımlanan 2016/8943 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişikliklerle; açılacak avcı eğitimi kurslarında eğitici olarak görevlendirilecek uzman ve usta öğreticiler ile yapılacak sınavlarda görevlendirileceklere ödenecek ücrete ilişkin esaslar belirlendi.

Yapılan değişikliklere göre, açılacak avcı eğitimi kurslarında;

-Eğitici olarak görevlendirilen uzman ve usta öğreticilere, fiilen girdikleri ders saatlerinin karşılığında,

-Yapılan sınavlarda fiilen görev alan sınav komisyon üyeleri ile sınav gözcülerine her bir sınav için dört saat,

657 saylı Devlet memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde ek ders ücreti ödenecek. Bir sınavda aynı kişiye hem sınav komisyon üyeliği hem de sınav gözcülüğü görevi verilmesi halinde sadece bir görev dikkate alınarak ödeme yapılacak.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BÜNYESİNDE DÜZENLENEN KURS, SEMİNER VE BENZERİ HİZMET İÇİ EĞİTİM ETKİNLİKLERİNDE ÜCRETLE OKUTULACAK DERS SAATLERİNİN SAYISI, DERS GÖREVİ ALACAKLARIN NİTELİKLERİ VE DİĞER HUSUSLARIN TESPİTİNE DAİR ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1- 7/4/2014 tarihli ve 2014/6250 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bünyesinde Düzenlenen Kurs, Seminer ve Benzeri Hizmet İçi Eğitim Etkinliklerinde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine Dair Esaslar’ıın 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(2) 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde açılan avcı eğitimi kurslarında;

a)Eğitici olarak görevlendirilen uzman ve usta öğreticilere, fiilen girdikleri ders saatlerinin karşılığında,

b)Yapılan sınavlarda fiilen görev alan sınav komisyon üyeleri ile sınav gözcülerine her bir sınav için dört saat,

döner sermaye bütçesinin ilgili faslında 657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesinde belirlenen tutarda ek ders ücreti ödenir. Bir sınavda aynı kişiye hem sınav komisyon üyeliği hem de sınav gözcülüğü görevi verilmesi halinde sadece bir görev dikkate alınır.

MADDE 2- Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Esasları Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür. 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.