logo yeni

calisanlar2 copy

SÜREKLİ GÖREVDE YURT DIŞINDA BULUNAN MEMURLARA ÖDENECEK AYLIKLARA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK

Aktif . Yayınlanma Ücret

maas21Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete’de yayınlanan “Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” şöyle:

SÜREKLİ GÖREVLE YURT DIŞINDA BULUNAN MEMURLARA ÖDENECEK AYLIKLARA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 29/6/2009 tarihli vc 2009/15191 sayılı Bakanlar Kumlu Kararı ile yürürlüğe konulan Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararın eki “Yurtdışı Aylıklarına Esas Ülke Grupları” cetveli, bu Kararın eki “Yurtdışı Aylıklarına Esas Ülke Gruplan” cetveli ile değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın eki Emsal Cetvelleri, bu Karara ekli Emsal Cetvelleri ile değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Karar, yayımını izleyen aybaşından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Karar ekine ulaşmak çin tıklayınız.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.