logo yeni

calisanlar2 copy

LİSE MEZUNU VHKİ 1. DERECE MÜDÜR KADROSUNA VEKÂLET EDEBİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Ücret

gorevde yukselme 5Kamu kurum ve kuruluşlarında boş olan veya geçici süreyle boşalan kadrolara ait görevlere, kurum içindeki veya diğer kurumlardaki memurların vekaleten atanması da mümkün olabilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, vekaleten atama müessesesini getirirken bu atamaya ilişkin bazı hususları da düzenlemiştir. Ayrıca, vekaleten atananlara yapılacak ödemeler konusundaki bazı düzenlemelerde (yan ödeme kararnamesinde ve tebliğlerde) vekaleten atama usulünden söz eden ifadelere rastlanabilmektedir.

Vekaleten atama

657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinde yer alan düzenleme kapsamında; memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine ve boş kadrolara memurların vekaleten atanması mümkün olabilmektedir. Ancak, Kanunun 175 inci maddesinde, vekaleten atanan memurlara vekalet aylığı ödenmesinin asilde aranan şartları taşımaları koşuluna bağlandığı görülmektedir.

Öte yandan, Devlet Memurları Kanunun Genel Tebliğinde (99 seri nolu); bir görevin vekaleten yürütülmesi halinde görevin gereklerinin ve niteliklerinin değişmeyeceği belirtilerek, bu nedenle görevi vekaleten yürütecek olanların asil memurda aranan şartlara sahip olmaları gerektiği ifade edilmiştir.

Ayrıca, memurların zam ve tazminatlarının yer aldığı "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar"da; bir göreve vekalet edeceklerin genel ve ilgili mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları bir arada taşımaları gerektiği, bu şartları taşımayanlara vekalet nedeniyle öngörülen zam ve tazminatların ödenemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Lise mezununun yükselebileceği derece

Devlet memuriyetine lise veya dengi okul mezunu olarak girenlerin ya da memuriyetleri sırasında bu seviyede eğitim tamamlayanların, eğitim seviyelerinde sonradan bir değişiklik olmaması durumunda, yükselebilecekleri derecelere sınır getirilmiştir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; lise veya lise dengi mesleki ya da teknik öğrenimi bitirenler, 3 üncü derecenin son (8 inci) kademesine kadar yükselebilmektedir.

Öte yandan, öğrenim durumları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan memurların bazı koşulları taşımaları halinde, en fazla yükselebilecekleri derecenin üstündeki dereceye yükselmesine de Kanunla (37.madde) imkan tanınmıştır.

Buna göre, eğitim durumları itibariyle en çok 3 üncü dereceye kadar yükselebilen lise mezunu Devlet memurları, 657 sayılı Kanunun 37 nci maddesi hükümlerinden yararlandığında, 2 nci derecenin son kademesine (6 ncı) kadar ilerleyebilecektir.

Lise mezunu VHKİ’nin 1. derece Müdür kadrosuna vekalet etmesi

Bir kadroya vekaleten atanacakların, o kadroya asil olarak atanacaklarda aranacak şartlara sahip olması gerektiğinden, kazanılmış hak aylığı bakımından 1 inci dereceye yükselmesi ve 1 inci derece kadroya atanması imkanı bulunmayan bir VHKİ’nin (veya diğer unvanlardaki memurların), 1 inci dereceli Müdür kadrosuna vekalet etmesi mümkün olmayacaktır.

Öte yandan, uygulamada “asilde aranan şartları taşımayan kişilerin belli bir görevi yürütmek üzere görevlendirildiği” durumlarla da karşılaşılabilmektedir. Tedviren görevlendirme diye adlandırılan bu uygulamaya imkan veren herhangi bir düzenleme ise bulunmamaktadır. 99 Seri Numaralı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde; “Asilde aranan şartlara sahip vekil memur bulunamadığı takdirde, hizmetin aksamadan yürütülebilmesi bakımından herhangi bir şekilde boşalmış veya boş bulunan bir görevin öncelikle varsa yardımcıları yoksa asilde aranan şartlara en yakın personel tarafından tedviren gördürülmesi mümkün görülmektedir.” şeklinde yer alan ifadenin ise, günümüz koşullarında bir görev için asaleten ya da vekaleten atanma şartlarını taşıyacak memurun (kurum içi veya başka kurumdan) bulunmaması hali mümkün olamayacağından, uygulanma imkanı kalmadığını da söyleyebiliriz.

Ayrıca, lise mezunu VHKİ’nin 1. derece Müdür kadrosuna ait görevleri tedviren yürütmesi durumunda (bu görevlendirmeye vekalet denilmez), Müdür kadrosu için öngörülen zam ve tazminatlar ile ek ödemeden yararlanamayacağı değerlendirilmektedir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.