logo yeni

calisanlar2 copy

MALİYE, BAZI GENEL MÜDÜRLERİN NE KADAR MAAŞ ALDIĞINI BİLMİYOR

Aktif . Yayınlanma Ücret

maasTürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Anadolu Ajansı, TRT ve Bakanlık Genel Müdürlerinin aylık maaş, ek ödeme ve gündelik miktarları ile bu görevlerde bulunanlara verilen ilave görevler karşılığında yapılan ödemelerin miktarları konusunda Maliye Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.

Konuya ilişkin olarak İstanbul Milletvekili İsmail Faruk AKSU tarafından verilen bir soru önergesine cevap niteliğinde hazırlanan ve Maliye Bakanı Naci AĞBAL imzasını taşıyan açıklamada; Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Anadolu Ajansı ve TRT'de görev yapan genel müdürlerin maaş bilgilerinin bu kuramlardan temin edilmesinin uygun olacağının belirtilmesi dikkat çekti.

Maliye Bakanlığının açıklamasında; Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Anadolu Ajansı, TRT ve Bakanlık Genel Müdürlerinin aylık maaş, ek ödeme ve gündelik miktarları konusunda verilen bilgilerden bazıları özetle şöyle:

Genel müdürlerin maaşı

Bakanlıklarda genel idare hizmetleri sınıfında 1. derecenin dördüncü kademesindeki genel müdür kadro unvanında istihdam edilen bir personelin 2016 yılının birinci altı aylık dönemi itibarıyla alabileceği yaklaşık ortalama net maaşı 7.867 TL'dir.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Anadolu Ajansı ve TRT'de görev yapan genel müdürlerin mali ve sosyal hakları ise ilgili mevzuatları uyarınca kuramlarınca tespit edilmekte olduğundan söz konusu unvanlara ilişkin maaş bilgilerinin bu kuramlardan temin edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Genel müdürlere verilen ilave görevler

Memur ve diğer kamu görevlileri ilgili mevzuatı gereği yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyeliği ve komisyon, heyet, komite üyeliğine atanabilir veya seçilebilir.

Memur ve diğer kamu görevlilerine, sayılan üyelik görevlerinden birden fazla verilmiş olmasına mevzuat açısından bir engel bulunmamaktadır. Ancak, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi gereğince 15/1/2012 tarihinden itibaren bu görevlerin sadece biri için ücret ödenmesi gerekmektedir.

Genel müdürlerin gündelikleri

2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa göre Bakanlık Genel Müdürlerine ödenecek yurtiçi gündelik tutarı ise 42,72 TL’dir.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda, kurum personelinin yurt içinde geçici görevle memuriyet mahalli dışına görevlendirilmesi durumunda, bu personele 6245 sayılı Kanun gereğince emsali devlet memuru için belirlenen gündeliklerin iki katım geçmemek üzere Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen tutarda gündelik ödeneceği hükmüne yer verilmiştir. 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa göre ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar için 45,92 TL gündelik belirlendiğinden, TRT Genel Müdürüne 91,84 TL’yi geçmemek üzere Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen tutarda yurtiçi gündelik ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

Anadolu Ajansı personeline ödenecek yurtiçi ve yurtdışı gündelikler Ajans tarafından belirlenmektedir.

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği personeline ödenecek yurtiçi ve yurtdışı gündelikler, kendi karar organları tarafından belirlenmektedir.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.