logo yeni

calisanlar2 copy

FAZLA ÇALIŞMA YAPAN HER MEMURA AYNI MİKTARDA ÜCRET ÖDENMİYOR

Aktif . Yayınlanma Ücret

fazla calismaDevlet memurlarının mesai saatleri dışında fazla çalışma yaptıkları sürelerin ücretle karşılandığı durumlarda, fazla çalışma yapan her personele ödenen saat başı ücret miktarı farklı olabilmektedir.

Fazla çalışma ücreti konusunda ilgili mali yıl bütçe kanununda, toplu sözleşmelerde ve Bakanlar Kurulu kararlarında yer alan hükümlere bakıldığında, fazla çalışılan sürelerin her bir saati karşılığında memurlara ödenen ücret miktarının farklı olduğu görülmektedir.

Memurlara fazla çalışma karşılığında ücret ödenmesindeki farklılıkları bir arada görebilmek amacıyla, 2016 yılı fazla çalışma ücreti konusunda memurunyeri.com olarak hazırladığımız tabloya aşağıda yer verilmiştir.

Fazla çalışma yapan personel Fazla çalışma saat ücreti
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışanlar 8,70 TL
Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında orman yangınlarına doğrudan bilfiil müdahale eden veya yangın nöbeti (merkez teşkilatında bu nöbeti tutanlar dahil) tutanlar 8,70 TL
Kültür ve sanat hizmet kolu kapsamındaki sanat kumrularında görev yapan sözleşmeli sanatçılar 8,70 TL
Maliye Bakanlığı personelinden,2B arazilerinin satış ve iade işlemlerinde fiilen görevlendirilenler 8,70 TL
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli okullar ile kurumların atölye ve birimlerinde döner sermaye işlerinde çalışanlar 7,18 TL
Cami ve mescitlerde dini bayramlarda görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımlar 6,96 TL
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Ilısu Projesi XVI. Bölge Müdürlüğünde görev yapanlar 6,96 TL
Adlî yargıdaki ilk derece mahkemeleri (hukuk ve ceza mahkemeleri) ile bölge adliye mahkemelerinden iş yoğunluğu diğer mahkemelere göre fazla olanlarda görev yapanlar 5,22 TL
Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde görev yapan öğretim elemanları ile idari personel 5,22 TL
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının taşra teşkilatı personelinden (Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında emeklilik işlemlerinin fiilen yürütüldüğü birimlerde çalışanlar dahil) iş yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan birimlerde görev yapanlar 5,22 TL
Gelir İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatı personelinden iş yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan vergi dairesi müdürlüklerinde görev yapanlar 5,22 TL
Kültür ve sanat hizmet kolu kapsamındaki sanat kumrularında görev yapan sözleşmeli sanatçılarla birlikte zorunlu olarak çalışan diğer personel 5,22 TL
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca kurulmuş olan geçici barınma merkezlerinde görevli olanlar 5,22 TL
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı personelinden iş yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan tapu müdürlüklerinde görev yapanlar 5,22 TL
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı Silvan Projesi ile Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünde görev yapanlar 5,22 TL
Elektrik Üretim A.Ş’ye bağlı Karakaya, Alparslan, Dicle ve Batman hidroelektrik santrallerinde görev yapanlar 5,22 TL
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde 399 sayılı KHK kapsamında fazla çalışma yapanlar 5,22 TL
Cami ve mescitlerde ulusal ve resmi bayram günlerinde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımlar 5,22 TL
Üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personel ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda görevli olanlar 3,48 TL
Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde görev yapanlar (yönetici ve öğretmenler hariç) 3,48 TL
Mesleki ve teknik eğitim bölgesindeki meslek yüksekokulları ile ilişkilendirilen mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında görevli MEB idari personeli 2,99 TL
Anadolu Üniversitesi dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarında görev yapan personelden, Anadolu Üniversitesi AÖF tarafından düzenlenen akademik danışmanlık ve yüzyüze eğitim hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak üzere görevlendirilenler 2,99 TL
Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde görevli personel ile Kurul Başkanı (bakanlıklarda), Genel Müdür ve daha üst birim yöneticiler, Strateji Geliştirme Başkanı, Vali, General ve Amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki Daire Başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, Rektör, Büyükşehir ve İl Belediye Başkanı ile birlikte çalışanlar 1,83 TL
Bakanlıklar ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile 2005 yılında katma bütçeli genel müdürlük iken 2006 yılında genel veya özel bütçe kapsamına alınan genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görev yapan şoförler 1,83 TL
Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında istihdam edilenler 1,74 TL
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü personeli 1,74 TL
Derneklerin denetimi amacıyla mülki idare amirlerince görevlendirilenler 1,74 TL

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.