logo yeni

calisanlar2 copy

7 GÜNDEN FAZLA RAPOR ALAN HİZMETLİNİN MAAŞI DÜŞERKEN MÜSTEŞARIN MAAŞI DÜŞMÜYOR

Aktif . Yayınlanma Ücret

maas2Hastalıkları sebebiyle tek hekim tarafından haklarında düzenlenen raporlara istinaden kullandıkları hastalık izinleri süresi toplamı bir takvim yılında 7 günü aşan bazı memurların maaşında, 7 günü aşan sürelerden dolayı kesinti yapılmaktadır.

Ancak, aylık ücretleri 657 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen memurların maaşından bu şekilde kesinti yapılırken, genellikle maaşları daha yüksek belirlenmiş olan (ücret ve tazminat göstergesine göre aylık alanlar ile kadro karşılığı sözleşmeye göre aylık alanlar) memurların maaşından ise böyle bir kesinti yapılmamaktadır.

7 günü aşan hastalık izni

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre (madde 152);

-Sağlık kurulu raporu üzerine kullanılan hastalık izni süreleri,

-Kanser verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izin süreleri

-Hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri

hariç olmak üzere, Devlet memurunun bir takvim yılı içinde kullandığı hastalık izin süreleri toplamı 7 günü aştığında, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar %25 eksik ödenmektedir.

Öte yandan, kanundaki bu düzenlemenin aynısına, Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatları belirleyen Bakanlar Kurulu Kararında da yer verilmiştir.

Söz konusu düzenlemelere göre, aylık ücretleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre ödenen memurların, bir takvim yılı içinde kullandıkları hastalık izin süresi toplamı 7 günü aştığında, aşan günlere isabet eden zam ve tazminatları %25 eksik ödeniyor.

Maaşları 657 saylı Kanuna göre ödenmeyenlerin durumu

Devlet memurlarının bazılarının aylık ücretleri 657 sayılı Kanuna göre ödenmemektedir. Bu nedenle, aylık ödemeleri bakımından 657 sayılı Kanuna tabi olmayan ve genellikle maaşları yüksek belirlenen üst düzey memurların maaş hesabında zam ve tazminatlar da kullanılmamaktadır.

Bu itibarla, aylık maaşları hesaplanırken “zam ve tazminatlar”dan yararlanılmayan memurların bir takvim yılı içinde kullandıkları hastalık izin süresi (tek hekim raporu) toplamı 7 günü aşsa bile, maaşlarından herhangi bir kesinti yapılmamaktadır.

Hizmetlinin maaşından kesinti var, müsteşarın maaşından kesinti yok

Daha önce ücretleri 657 sayılı Kanuna göre belirlenirken, ücret sisteminde yapılan yeni düzenlemelerle; bazı kariyer meslekler ile il müdürü ve daha üst seviyedeki Devlet memurlarının aylık ücretlerinin 657 sayılı Kanun hükümleri dışında belirlenmesi yoluna gidilmiştir.

Maaş hesaplama sistemlerinin değişmiş olması nedeniyle, ortaya çıkan mevcut durumda; bir takvim yılı içinde kullandığı hastalık izin süresi (tek hekim raporu) toplamı 7 günü aşan Hizmetli unvanlı Devlet memurunun aylık maaşından kesinti yapılmakta, aynı şekil ve sürede hastalık izni kullanan Müsteşar unvanlı Devlet memurunun maaşından ise kesinti yapılmamaktadır.

Hastalık izni kullanan Devlet memurlarının aylık ücretlerinde kesinti yapılması uygulamasının sadece bazı memurlar hakkında geçerli olmasının (zaman içinde yapılan düzenlemelerden kaynaklı olarak), memurlar arasında aynı sebebe (hastalık izni) dayalı uygulama eşitsizliği yarattığını ve hakkaniyete uygun olmadığını düşündüğümüz, “hastalık izni nedeniyle zam ve tazminatların eksik ödenmesi” uygulamasının kaldırılması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.