logo yeni

calisanlar2 copy

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDAN TAZMİNATLARA İLİŞKİN CEVAP GELDİ

Aktif . Yayınlanma Ücret

cevre ve sehircilikÇevre ve Şehircilik Bakanlığında arazi ve seyyar görev tazminatında eşitlik ilkesine uyulup uyulmadığı, büyük proje tazminatının tüm yapı denetim personeline verilmesi ve teknikerler lehine düzenleme yapılması konularını içeren önergeye Bakanlıktan cevap geldi.

Çevre Ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı tarafından cevaplanması talebiyle CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından verilen önergede şu sorulara yer verilmişti:

1) Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüklerindeki teknik elemanların görev dağılımında hangi kriterler esas alınarak görevlendirme yapılmaktadır? Arazi ve Seyyar Görev tazminatında eşitlik ilkesine göre mi görevlendirme yapılmaktadır?

2) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bünyesinde görev yapan tüm yapı denetim personellerine büyük proje tazminatının verilmesi(uygulamada 1.,2.,3 ve 4. derecelerden maaş alan personellere Büyük Proje tazminatı ödenmektedir) düşünülmekte midir?

3) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Piyasa Gözetim Denetim Yönetmeliğinde teknikerler lehine düzenleme yapılması için bir çalışma yapılmakta mıdır?

CEVAP:

Bakanlığımızın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde çalışan teknik personelin görev dağılımı; İllerin gelişmişlik endeksleri, nüfus oranları, yürütülen projeler gibi kriterler dikkate alınarak, İl Müdürlüklerinin ihtiyaçları doğrultusunda yapılmaktadır.

Arazi ve Seyyar Görev Tazminatı ise İl Müdürlüklerimizde görev yapan ve arazi tazminatından yararlanabilecek tüm teknik personele adam/gün sayısınca eşitlik ilkesine göre dağılım yapılmaktadır. Ancak, söz konusu tazminat ilgili teknik personelin branşında duyulan ihtiyaca göre arazide görevlendirilmesi halinde ücret ödenebilmektedir.

Bakanlığımız bünyesinde görev yapan Mimar, Mühendis ve Şehir Plancısı kariyerine haiz personelden 1 ile 4 derecelerden maaş alan teknik personelin büyük yatırım projelerinde görev yapmaları halinde proje tazminatı verilmektedir.

Ancak; Bakanlar Kurulu'nun 17/04/2006 tarihli ve 10344 sayılı Kararı eki cetvellerin II sayılı cetvelin E-Teknik Hizmetler Bölümünün 5 inci sırası uyarınca, Bakanlığımız emrinde görev yapan Mimar, Mühendis ve Şehir Plancısı kariyerine haiz toplam personelin % 10’una söz konusu tazminat ödenebilmektedir.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetlerinde Çalışacak Denetim Elemanlarının Görevlendirilmesinde Esas Alman Temel Kriterlere Dair Tebliğ’in Tanımlar başlıklı 4 üncü Maddesinin (ç) bendinde “Denetim elemanı: Bakanlık ve Valilikler (Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri) tarafından yapı malzemelerinin piyasa gözetimi ve denetimini yapmak üzere görevlendirilen, üniversitelerin mühendislik ve mimarlık fakültelerinden en az lisans seviyesinden mezun ve işin niteliğine uygun vasıflarda olan, Bakanlık tarafından verilen eğitimi tamamlayarak sınavlarda başarı göstermiş ve piyasa gözetimi ve denetimi elemanı hüviyeti almaya hak kazanmış jalzemelerinden sorumlu şubede görevli teknik personeli,” olarak tanımlanmıştır.

Denetim fâaliyetlerinin yürütüldüğü İl Müdürlüklerimizin personel durumu ile halihazırda piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri için eğitim alan personel sayısının yetersizliği nedeniyle şu aşamâda konuyla ilgili yapılan bir düzenleme çalışması bulunmamaktadır.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.