logo yeni

calisanlar2 copy

MAKİNA TEKNİSYENİ MEMUR, ZİRAAT FAKÜLTESİNDEN MEZUN OLURSA MAAŞI DEĞİŞİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Ücret

maasKamu kurum ve kuruluşlarının THS kapsamındaki Teknisyen unvanlı kadrolarında meslek lisesi mezunu olarak görev yapan Devlet memurlarının, mühendislik fakültesini bitirmeleri durumunda aylık ücretlerinde artış olmaktadır.

Teknisyen unvanı kazandıran okullardan (endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, teknik lise ve kız teknik lisesi gibi) mezun olanlar, teknik hizmetler sınıfı kapsamındaki “Teknisyen” unvanlı kadrolarda görev alabilmektedirler. Bu kadro unvanında görev yapanların daha sonra mühendislik eğitimi veren fakültelerden mezun olmaları halinde, Mühendis kadrosuna atamaları yapılmasa bile, mühendis kadrosu için belirlenmiş olan zam ve tazminatlardan yararlanmaları mümkün olabilmektedir.

Konuya ilişkin mevzuat ve görüş

Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Karar”ın 4/e maddesinde; “Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez.” hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, 160 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin “E/3” bölümünde; “Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde de belirtildiği üzere, kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip eden ay başından geçerli olmak üzere, ita amirlerinden alınacak ödeme onayı ile, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatlar ödenecek, bunlar için ayrıca yıl içinde kontrol işlemi yapılmayacaktır. …” denilmiştir.

Bu düzenlemelerden hareketle, Maliye Bakanlığı’nca verilen bir görüşte (BÜMKO tarafından Sağlık Bakanlığına verilen 17.03.2014 tarih ve 2334 sayılı görüş); “… teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına dahil kadrolarda bulunan personelin söz konusu hizmet sınıflarına atanabilecek herhangi bir mesleki üst öğrenimi bitirmeleri halinde, kariyerleri için öngörülen zam ve tazminatın ödenmesinde, bitirilen üst öğrenimin ‘kadro göreviyle ilgili olması’, ‘kurumun görev alanıyla ilgili olması’ veya ‘mevcut mesleki öğrenimin program ve bölüm bazında devamı mahiyetinde bir üst öğrenim olması’ gibi şartların aranmasına gerek bulunmadığı, sadece bulunulan hizmet sınıfına atlanılabilecek mesleki bir üst öğrenimin bitirilmiş olmasının yeterli görülmesi gerektiği değerlendirilmektedir.” denilmiştir.

Makina teknisyeni memur ziraat mühendisliğini bitirirse

Konuya ilişkin düzenlemeler ve Maliye Bakanlığı görüşünü birlikte değerlendirdiğimizde; teknik hizmetler sınıfına dahil “Teknisyen” unvanlı bir kadroda görev yapmakta olan Devlet memurunun, teknik hizmetler sınıfında “Mühendis” unvanlı bir kadroya atanmaya imkan veren bir üst öğrenimi bitirdiğine ilişkin diploma veya mezuniyet belgesini kurumuna iletmesi durumunda, Mühendis için belirlenen zam ve tazminatlarından yararlanabileceği anlaşılmaktadır.

Öte yandan, Teknisyen kadrosunda görev yapan memurun Mühendis için belirlenen zam ve tazminatlardan yararlanabilmesi için, bitirdiği Mühendisliğin; memurun kadro göreviyle ilgili olması, memurun kurumunun görev alanıyla ilgili olması veya memurun mevcut mesleki öğreniminin (lise öğreniminin) devamı mahiyetinde olması da gerekmemektedir.

Buna göre, meslek lisesi Makina bölümü mezunu olarak THS kapsamında Teknisyen unvanlı kadroda görev yapan bir devlet memuru, Ziraat Mühendisi unvanı kazandıran bir fakülteden mezun olduğuna dair belgeyi kurumuna ilettiğinde, Mühendis kadrosuna ataması yapılmasa bile, başvurusunu izleyen aybaşından itibaren hakkında mühendis için belirlenmiş zam ve tazminatlara göre maaş ödemesi yapılacaktır.

Bu personelin Mühendis unvanlı kadro için belirlenen ek gösterge ve ek ödemeden yararlanabilmesi ise ancak Mühendis kadrosuna atanması halinde mümkün olabilecektir.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.