logo yeni

calisanlar2 copy

ANAYASA MAHKEMESİNİN KARARI GELİR UZMANLARINI UMUTLANDIRDI

Aktif . Yayınlanma Ücret

personel 8657 sayılı Devlet Memurları Kanunu eki Makam Tazminatı Cetvelinde yer alan bazı ibareler ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ücret ve tazminat göstergeleriyle ilgili hükümlerinde yer alan bazı ibarelerin iptali istemine ilişkin ilk değerlendirmesini yapan Anayasa Mahkemesi, söz konusu bazı düzenlemelerin “uzman” yönüyle, bazı ibarelerin ise “gelir uzmanı” yönüyle esastan incelenmesine Karar verdi.

İptali istenen düzenlemeler, kamu kurum ve kuruluşlarında kariyer meslek denilen unvanlarda görev yapan personeli, maaş ödemesi bakımından merkez teşkilatı personeli-taşra teşkilatı personeli diye ayırıyor.

Açılan bir davada ileri sürülen Anayasaya aykırılık iddiasını uygun bulan Danıştay 11 inci dairesi, konuyu Anayasa mahkemesine taşımıştı.

Konuya ilişkin ilk incelemesini yapan Anayasa Mahkemesi, dün yaptığı görüşmede;

**375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Merkez teşkilatlarında…” ibaresinin iptali istemine ilişkin olarak, söz konusu ibarenin “uzman” ibaresi ile sınırlı olarak esastan incelenmesine,

**375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (III) SAYILI CETVEL'in (1) numaralı sırasında yer alan “…nün (ğ) bendi…” ve “…merkez teşkilatına ait…” ibarelerinin iptali istemine ilişkin olarak, söz konusu ibarelerin sadece “gelir uzmanı” yönüyle esastan incelenmesine,

**657 sayılı Devlet Memurları Kanunu eki IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ'nin (8) numaralı sırasının (b) bendinde yer alan “…nün (ğ) bendi…” ve “…merkez teşkilatına ait…” ibarelerinin iptali istemine ilişkin olarak, söz konusu ibarelerin sadece “gelir uzmanı” yönüyle esastan incelenmesine,

Karar verdi.

Esastan incelemeye alınan ibareler iptal edilirse ne olur?

Anayasa Mahkemesinin uzman ve gelir uzmanları ile sınırlı olarak, Anayasaya aykırılık iddialarını esastan ele almayı kararlaştırdığı ibarelerin iptal edilmesi durumunda;

**Merkez teşkilatlarında sayılmayan kariyer uzmanlar hakkında da, ücret ve tazminat göstergesine göre belirleme yapılması imkanı doğacak.  Ancak, ücret ve tazminat göstergesi cetvelinin ilgili bölümünün iptali sadece “gelir uzmanları” yönüyle ele alınacağından, iptal kararı verilmesi durumunda sadece “gelir uzmanları ve gelir uzman yardımcıları” maaş artışından yararlanacak. Özetle, Gelir Uzmanı ve Gelir Uzman Yardımcıları merkez kariyer uzman ve uzman yardımcıları kadar maaş alabilecek.    

**Haklarında makam tazminatı belirlenmemiş olan kariyer meslek personelinden, sadece gelir uzmanlarının 1 inci derecede, merkez kariyer uzmanları gibi 2000 makam tazminatı ve 8000 görev tazminatına hak kazanabilecek.

Anayasa Mahkemesinin, esastan incelenmesine karar verdiği söz konusu ibarelerin tamamını iptal etmesi halinde, Gelir Uzmanları ve uzman yardımcıları sevinecek; İl İstihdam Uzmanları, Mali Hizmetler Uzmanları (merkez personeli sayılmayanlar), Vergi İstihbarat Uzmanları, İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanları, İl Göç Uzmanları, Ürün Denetmenleri, Gümrük ve Ticaret Denetmenleri, Sosyal Güvenlik Denetmenleri, Defterdarlık Uzmanları ile Maarif Müfettişleri ile bunların yardımcıları ise üzülecek.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.