logo yeni

calisanlar2 copy

HASTALANAN MEMUR BÖLGE TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Ücret

hasta3Devlet memurlarından bazılarına, kalkınmada öncelikli yerlerde görev yapmalarından dolayı her ay aylıklarıyla birlikte ödenen ek özel hizmet tazminatı bazı hallerde kesilirken, bu haller arasında memurun hastalık izni kullanması hali de yer alıyor.

Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen kalkınmada öncelikli yörelerde sürekli görevle fiilen çalışan bazı memurlara, yararlanmakta oldukları özel hizmet tazminatlarına ilave olarak her ay aylıklarıyla birlikte “ek özel hizmet tazminatı” da ödenebilmektedir.

Ek özel hizmet tazminatından yararlanabilen memurlar

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararında; kalkınmada öncelikli yerler 7 bölgeye ayrılmış ve bu yerlere sürekli görevle atanan “Teknik Hizmetler Sınıfı” ile “Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı” personeline, bu yerlerde fiilen görev yapacakları sürelerde, ilgili bölge için belirlenmiş olan ek özel hizmet tazminatı oranında ödeme yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Kadroları bu hizmet sınıflarında olmakla birlikte, kalkınmada öncelikli yerler dışında görev yapan Devlet memurlarına ise ek özel hizmet tazminatı ödenmemektedir.

Ek özel hizmet tazminatının kesilmesi

Kalkınmada öncelikli yerlerde sürekli görevle bulunan ve ek özel hizmet tazminatından yararlanan Devlet memurlarına yapılan bu ödeme, bazı sürelerde ödenmemektedir.

Kapsamdaki memurlara, kalkınmada öncelikli yerlerde fiilen görev yaptıkları süreler için ödenen ek özel hizmet tazminatı, ilgili memurun fiilen görev yapmadığı bazı sürelerde ise kesilmektedir.

İlgili memura;

-Kullandığı mehil müddeti süreleri için,

-Hizmet içi eğitim, seminer, kurs ve geçici görevle bölge dışında 10 günden fazla bir süre görevlendirilmesi halinde, bu sürelerin tamamı için; 10 gün ve daha kısa süreli görevlendirmelerin bir yılda toplam 30 günü aşan kısmı için,

-Kullandığı mazeret izni süreleri için,

-Yurt dışı geçici görevlendirme süreleri için,

-Kullandığı hastalık izni, istirahat ve hava değişimi süreleri (görevden kaynaklanan durumlar hariç) için,

-Görevden uzaklaştırıldığı, gözaltına alındığı, açığa alındığı ve tutuklandığı süreler için

ek özel hizmet tazminatı ödenmez.

Hastalık izni kullanan memurun bölge tazminatı

Devlet memurları, hastalıkları sebebiyle tek hekim veya sağlık kurulları tarafından haklarında usulüne göre düzenlenmiş raporlara istinaden çeşitli sürelerle hastalık izni kullanabilmektedirler. 

Ancak, kalkınmada öncelikli yerlerde sürekli görevle bulunan ve ek özel hizmet tazminatından yararlanan memurlara, hastalık izni kullandıkları için fiilen görev yapmadıkları sürelerde bu ödeme yapılmamaktadır.

Öte yandan, hastalık izni kullanılan dönemde memurlara “özel hizmet tazminatı” ve “ek özel hizmet tazminatı” ödenmesi aynı usule göre olmamaktadır.

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararında yer alan hükümlere göre;

-Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri ile kanser, verem, akıl hastalığı, şeker hastalığı ve açık kalp ameliyatı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri ve hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak görülen tedavi süreleri hariç olmak üzere, bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan günlere isabet eden tazminatlar %25 eksik ödenir.

-Kalkınmada öncelikli yerlerde fiilen çalışılmış sayılan sürelere hastalık izni süreleri dahil olmadığından, hastalık izni kullanılan süreler için ilgili memurlara ek özel hizmet tazminatı ödenmez.

Buna göre, alınan raporun sağlık kurulu ya da tek hekim tarafından düzenlenmiş olmasına veya süresine bakılmaksızın, hastalık izni kullanılan sürelerin tamamı için ilgili memura ek özel hizmet tazminatı (bölge tazminatı) ödenmeyeceğini söyleyebiliriz.

Ek özel hizmet tazminatından yararlanan memurlar, tazminat oranları, kalkınmada öncelikli yerler ve bölge dereceleri için tıklayınız …

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.