logo yeni

calisanlar2 copy

PROGRAMCILARIN MÜHENDİSLİK ZAM VE TAZMİNATLARINDAN FAYDALANMASI HAKKINDA KARAR

Aktif . Yayınlanma Ücret

maas2Kamu Denetçiliği Kurumu, yurt dışındaki bir üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olan ve halen programcı kadrosunda çalışan bir kişinin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) denklik belgesini değiştirmesi sebebiyle, kurumuna yeni belgeyi sunmadan önceki dönemler için de mühendislik zam ve tazminatlarından faydalanması hakkındaki talebini uygun buldu.

Olayda şikâyetçi, yurt dışındaki bir üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olduğu, Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) denklik başvurusu sonucunda lisans “Bilgisayar” bölümü denklik belgesi düzenlendiği, “Bilgisayar Mühendisliği” mezunu olduğu halde YÖK tarafından adına lisans “Bilgisayar” bölümü denkliği verildiği için YÖK’e itiraz ettiği, YÖK’ün talebini ret etmesi üzerine konunun mahkemeye taşındığı, İdare Mahkemesinin kararı ile davanın şikâyetçi lehine sonuçlandığı, bu sebeple adına düzenlenmiş olan lisans diploma denklik belgesinin “Bilgisayar Mühendisliği” bölümü şeklinde düzenlendiği, bunun üzerine “mühendislik” zam ve tazminatlarından yararlanma talebiyle, Valiliğe müracaat ettiği, Valiliğin ise söz konusu mali haklardan faydalandırılmanın “bilgisayar mühendisliği” diplomasının idareye ibraz edildiği ay başından itibaren geçerli olduğu, önceden ibraz edilen diplomanın “mühendislik” diploması olmadığı gerekçesiyle geriye dönük “mühendislik” zam ve tazminatlarından faydalandırılmanın mümkün olmadığı şeklinde cevap verdiği; hususlarını belirterek, geçmiş döneme ilişkin zam ve tazminatların ödenmesi talebinde bulunmuştu.

Maliyenin görüşü

Kurum kararında Maliye Bakanlığı görüşüne yer verilerek, “Toplu Sözleşmenin 25 inci maddesinde yer alan hüküm ile yükseköğrenim mezunu olup programcı ve çözümleyici unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurlarından, yükseköğrenimleri mesleki teknik olmayanların yararlanacağı zam ve tazminatların belirlendiği; söz konusu hükmün mesleki teknik yükseköğrenim görmüş olanlar için uygulanamayacağı, bu personel için 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince kariyerleri esas alınarak bu karara ekli cetvellerin Teknik Hizmetler bölümlerinin ilgili sıralarında öngörülen puan ve oranlar üzerinden zam ve tazminatlardan yararlandırılması gerektiği belirtilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

İdare Mahkemesi kararları geriye yürür

Mahkemenin denklik belgesine ilişkin iptal kararının; idare hukuku kuralları ile Danıştay içtihatlarında da istikrarlı bir şekilde kabul edildiği üzere, geçmişe dönük olarak etki göstermesi gerektiği belirtilerek, “ilgili düzenlemeler uyarınca programcı unvanının Teknik Hizmetler Sınıfına alındığı ve daha sonrasında programcı kadrosunda yer alanların 01/01/2014 tarihinden itibaren Teknik Hizmetler Sınıfına ait mali haklardan yararlanmaya başladığı, şikâyetçinin mesleğe giriş sırasında idareye ibraz ettiği diplomanın niteliğinin mahkeme kararı ve sonrasında YÖK tarafından tesis edilen denklik belgesi işlemiyle “bilgisayar mühendisliği” olduğu anlaşıldığından; şikâyetçinin, 10 uncu paragrafta yer verilen Bakanlar Kurulu Kararına ekli cetvellerin ilgili sıralarında mühendis kariyeri için öngörülen zam ve tazminatları 01/01/2014 tarihinden itibaren hak ettiğinin kabul edilmesi gerektiği, dolayısıyla mühendis kariyeri için öngörülen söz konusu puan ve oranlar üzerinden zam ve tazminatların 01/01/2014-30/05/2015 arası dönem için de hesaplanarak şikâyetçiye ödenmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

İlgili Karar

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.