logo yeni

calisanlar2 copy

KAMU ÇALIŞANLARININ EK ÖDEMELERİNE İLİŞKİN BİR HÜKÜM İPTAL EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma Ücret

personel4Döner sermaye saymanlık hizmetlerini yürüten personele döner sermaye gelirlerinden herhangi bir ödeme yapılmayacağı yönündeki hükmün, “2547 sayılı Kanun kapsamındaki idareler” yönünden iptal edilmesiyle, üniversitelerin döner sermaye saymanlık personeli de döner sermayeden pay alma imkanına kavuştu.

Görülen bir davada, 666 sayılı KHK'nın 1 inci maddesiyle 375 sayılı KHK'ya eklenen Ek 9. Maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Bu fıkra kapsamında yer alan idarelerin döner sermaye saymanlık hizmetlerini yürüten personele sözkonusu mevzuat uyarınca döner sermaye gelirlerinden herhangi bir ödeme yapılmaz.” şeklindeki cümlenin Anayasa aykırı olduğu iddiasını ciddi bulan Sayıştay 2. Dairesi, bu cümlenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Konuyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, söz konusu cümlenin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki kurumlar yönünden Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline Karar verdi. İptal kararı bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

İptal edilen cümle neyi düzenliyor?

375 sayılı KHK’nın iptal edilen hükmü, ilgili mevzuatı kapsamında personeline; döner sermaye ek ödemesi, fazla çalışma ücreti, ek ödeme veya tazminat gibi ödemeler yapılan kurumlarda, döner sermaye saymanlık hizmetlerini yürüten personele döner sermaye gelirlerinden herhangi bir ödeme yapılmayacağını düzenliyordu.

Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesi

Anayasa Mahkemesi, 666 sayılı KHK ile getirilen söz konusu cümleyi iptal ederken;

-Bu düzenlemenin, kapsamdaki personelin mali haklarına ilişkin bir düzenleme olduğu,

-Oysa ki,666 sayılı KHK’nın dayandığı 6223 sayılı Yetki Kanunu’nda kamu görevlilerinin “atanma, nakil, görevlendirilme, seçilme, terfi, yükselme, görevden alınma ve emekliye sevk edilme usul ve esasları”ndan söz edildiği ve mali haklara ilişkin bir ibareye yer verilmediği,

-Ayrıca, düzenlemede öngörülen mali haklara ilişkin hükmün, mevcut veya yeni ihdas edilen ya da bir başka bakanlıkla birleştirilen bakanlıkların görev, yetki, teşkilat ve kadrolarının düzenlenmesiyle bağlantılı ve bunların zorunlu sonucu olmayıp doğrudan mali haklara ilişkin olduğu,

değerlendirmelerden hareketle, 6223 sayılı Yetki Kanunu kapsamında bulunmayan düzenlemenin Anayasa’nın 91. maddesine aykırı olduğuna hükmetti ve bu cümleyi “2547 sayılı Kanun kapsamındaki idareler” yönünden iptal etti.

İptal kararı sonrası ne olacak?

İptal edilen kural, kapsamındaki pesoneli ilgili maddenin kapsamından çıkaran bir düzenleme olduğundan, iptal kararının yürürlüğe girmesiyle birlikte, Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki kurumların döner sermaye birimlerinde personel de madde kapsamına girmiş oldu. Bu ndenel, söz konusu personel de artık döner sermaye gelirinden pay alabilecek.

Anayasa Mahkemesi kararı için tıklayınız …

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.