logo yeni

calisanlar2 copy

MEMURLARIN ZAM VE TAZMİNATLARI KURUMLARI TARAFINDAN DÜŞÜRÜLEBİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Ücret

maas24Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre alan Devlet memurları hakkında uygulanacak zam ve tazminatlar, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmekte ve bu belirlemelerde toplu sözleşmeler yoluyla değişiklikler yapılabilmektedir.

2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar” ve eki cetveller, kısmen değişikliklere uğramasına rağmen günümüzde de uygulanmaktadır.

Yan ödemeler (zamlar)

Aylıkları 657 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenen Devlet memurlarına, aylık ücretleriyle birlikte çeşitli yan ödemeler de yapılmaktadır.

Hangi yan ödemenin (zamlar) kimlere ve hangi puanlar üzerinden ödeneceğine ilişkin usul ve esaslar Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Kararnamede düzenlenmiştir.

Yan ödemeler; iş güçlüğü zammı, iş riski zammı, mali sorumluluk zammı ve temininde güçlük zammı olmak üzere 4 şekilde belirlenmiştir. Bu ödemelerin hangi memura hangi puanlar üzerinden ödeneceği, ilgili memurların; unvanları, sınıfları, eğitimleri, hizmet yılları, aylık dereceleri veya çalıştıkları kurumlara göre farklı belirlenmiş olup, bu puanların “Yan Ödeme Katsayısı” ile çarpımı suretiyle bulunacak tutarda her ay maaşlarıyla birlikte yan ödeme yapılmaktadır.

Tazminatlar

Aylıkları 657 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenen Devlet memurlarına; yürüttükleri görevin önem sorumluluk ve niteliğine, görev yerlerinin özelliğine, hizmet sürelerine, kadro unvan ve dereceleri ile eğitim seviyelerine göre, en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının belli oranları miktarında her ay aylıklarıyla birlikte tazminat ödenmektedir.

Özel Hizmet Tazminatı, Eğitim Öğretim Tazminatı, Din Hizmetleri Tazminatı, Emniyet Hizmetleri Tazminatı, Mülki İdare Amirliği Özel Hizmet Tazminatı, Adalet Hizmetleri Tazminatı, Denetim Tazminatı, ek ve ilave tazminatlar ile diğer tazminatlar adıyla memurlara her ay aylıklarıyla birlikte ödenen tazminatların miktarı, en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) belli oranları tutarında olmaktadır.

Zam ve tazminatlar daha düşük belirlenebilir mi?

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde, “Kurumlar; mali imkanlarını, hizmetin gereklerini ve personelin görevi yerine getirmesindeki başarı derecesini göz önünde bulundurarak, bu Karara ekli cetvellerde gösterilenlerin altında bir puan veya oran tespit etmeye yetkilidirler. Ancak, bu şekilde ödeme yapılabilmesi için, tespit edilecek puan ve oranların, 5 inci maddeye göre düzenlenecek ve kontrol edilecek cetvellerde, gerekçesiyle beraber gösterilmesi zorunludur.” denilmiş ve sözü edilen 5 inci maddede ise, zam ve tazminatların ödenmesinde esas alınacak cetvellerin nasıl hazırlanacağı ile kontrolüne ilişkin hususlara yer verilmiştir.

Bu hükümlere göre, memurlar hakkında uygulanacak zam ve tazminatlar, Zam Ve Tazminatlara İlişkin Kararnamede belirlenen puan veya oranların altında olacak şekilde kurumları tarafından belirlenebiliyor.

Ancak böyle bir belirlemenin yapılabilmesi için, kurumların; mali imkanları, hizmet gerekleri ve personelin görevindeki başarı derecesi nedeniyle böyle bir belirlemeye gittiğini, gerekçeleriyle birlikte belirtmesi gerekecektir.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.