logo yeni

calisanlar2 copy

GELİR VE DEFTERDARLIK UZMANLARININ EK GÖSTERGE MÜCADELESİ ANAYASA MAHKEMESİNE TAŞINDI

Aktif . Yayınlanma Ücret

anayasa mahkemesiMaliye Bakanlığı gelir uzmanları ve defterdarlık uzmanlarının 3600 ek gösterge mücadelesi Anayasa Mahkemesine taşındı.

Danıştay 11. Dairesi, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan "Merkez-Taşra uzmanı ayrımı" ile ilgili düzenlemenin iptali istemiyle açılan davada, düzenlemenin yasal dayanağındaki Anayasa'ya aykırılık iddiasını ciddi görerek, dosyayı Anayasa Mahkemesine gönderdi.

11. Dairenin kararında konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

“(…) Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı (…) Vergi Dairesi Müdürlüğünde Gelir Uzmanı olarak görev yapan davacı tarafından, 2.11.2011 tarihli ve 28103 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 1. maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen ek madde 10 hükümlerinin ve söz konusu maddede belirtilen (III) sayılı Cetveldeki ücret ve tazminatın 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 5/ç-5 maddesi uyarınca ek göstergenin ve 5/ç-7 maddesi uyarınca da makam tazminatının tarafına uygulanması işlemiyle yapılan başvurunun; gelir uzmanları ve yardımcılarının 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek  10. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olmadığı ve 657 sayılı Kanun'un 152. maddesinin Tazminatlar kısmının "A-özel Hizmet Tazminatı Bölümünün" (ğ) bendi kapsamına dahil unvanlar içerisinde  yer almadığından, söz konusu ödemelerden yararlanamayacağı nedeniyle reddine ilişkin işlemin iptali, parasal kaybının yasal faiziyle birlikte ödenmesi ve dava konusu işlemin yasal dayanağı olarak gösterilen; 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 1. maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 10. maddenin (c) bendinde yer alan "Merkez teşkilatlarında" ibaresi ile ekli (III) sayılı Cetvelin 1. sırasında yer alan "....nün (ğ) bendi..." ile "merkez teşkilatına ait" ibarelerinin; 657 sayılı Kanun'a ekli (I) sayılı Cetvelin "l-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (g) bendine ekleme yapan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 5. maddesinin (ç) fıkrasının 5 numaralı alt bendinin ikinci paragrafının ve 657 sayılı Kanun'a ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 8. sırasının (b) bendini değiştiren 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 5. maddesinin (ç) fıkrasının 7 numaralı alt bendinde yer alan "...nün (ğ) bendi..." ile    "merkez teşkilatına  ait"  İbarelerinin;  Anayasa'ya  aykırı  olduğu  ileri  sürülerek iptali  İstemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulmasına karar verilmesi istemiyle; Gelir idaresi Başkanlığı ve (…) Vergi Dairesi Başkanlığına karşı açılan davada verilen kararın temyizen incelenmesi aşamasında; dava  konusu  işlemin,   "ücret  ve  tazminat"  ile  "makam  tazminatı" kısmının yasal dayanağının Anayasa'ya aykırılık iddiasının ciddi görülmesi nedeniyle,”

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.