logo yeni

calisanlar2 copy

MÜDÜRLERİN EK GÖSTERGE VE TAZMİNAT ORANLARI EŞİT DEĞİL

Aktif . Yayınlanma Ücret

maas 8Şube Müdürü/Müdür unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurlarından bazıları, özlük haklarının ve özellikle de emeklilik haklarının iyileştirilmesi bakımından ek göstergelerinin yükseltilmesini istemektedirler.

Kamu kurum ve kuruluşlarında GİH Şube Müdürü/Müdür kadrolarında görev yapanlar arasında, ek gösterge ve tazminat ödemeleri bakımından farklılıklar bulunması, aynı dereceli kadroda ve aynı hizmet yılında olanlar arasında aylık maaşın da farklı olması sonucunu doğurabilmektedir.

Şube müdürü/müdür ek göstergesi ve tazminatı

Meslekleriyle ilgili hizmet sınıflarına (TH, SH, MiAH, DH, EÖH, EH, AH) ait kadrolarda görev yaparken, kendi kurumlarında veya başka kurumlarda GİH Sınıfı kapsamındaki ilk dört dereceli Şube Müdürü/Müdür kadrolarına atananlar hakkında, atandıkları kadro derecesi için belirlenen ek göstergeden düşük olmamak kaydıyla, kazanılmış hak aylıkları itibariyle meslekleriyle ilgili kadrolarda alabilecekleri ek göstergeler uygulanır. Buna göre, 1 inci derece kadrodaki Şube Müdürü/Müdür hakkında 2200 ek gösterge yerine 3000 veya 3600 ek göstergenin uygulanması da mümkün olabilmektedir.

Öte yandan, Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil Şube Müdürü/Müdür unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurlarının aylık maaşlarının hesabında esas alınan özel hizmet tazminatı oranları, bazı eğitimlerden dolayı farklı belirlenmiştir. Buna göre, 1 inci derece kadrodaki Şube Müdürü/Müdür hakkında %135 oranında özel hizmet tazminatı yerine %145 veya %155 oranında özel hizmet tazminatı uygulanması da mümkün olabilmektedir.

Ayrıca, özel hizmet tazminatı yerine adalet hizmetleri tazminatından yararlanan Şube Müdürleri hakkında 1 inci derecede %175 oranında adalet hizmetleri tazminatı uygulanmaktadır. Adalet Hizmetleri Tazminatı; Yüksek mahkemeler, Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay, il ve ilçe seçim kurulları, adli, idari ve askeri yargı kuruluşları, ceza infaz kurumları ve icra müdürlüklerinde görev yapanlara ödenmektedir.

Bu nedenlerle; aynı hizmet sınıfında, aynı dereceli kadroda, aynı kazanılmış hak aylık seviyesinde ve aynı hizmet süresiyle Şube Müdürü/Müdür kadrolarında görev yapanların aylık ücretleri birbirinden çok farklı olabilmektedir.

Şube Müdürü/Müdür maaşı

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kapsamında 1 inci derece Şube Müdürü kadrosunda görev yapanlardan, kazanılmış hak aylık seviyeleri 1/ 4 olan ve en az 25 yıl hizmeti bulunan Devlet memurlarının aylık net maaşları arasındaki farklılığa dikkat çekmek amacıyla memurunyeri.com olarak, örnek seçtiğimiz bazı mesleklere ilişkin hazırladığımız tabloya (2016 yılı ilk altı ayı için) aşağıda yer verilmiştir.

EĞİTİM DURUMLARI VE ESKİ HİZMET SINIFLARINA GÖRE ŞUBE MÜDÜRLERİ EK GÖSTERGE AYLIK NET ÜCRET
Özel Hizmet Tazminatı alanlar Adalet Hizmetleri Tazminatı alanlar
Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, Uzman Tabip 3600 4.038 TL 4.206 TL
Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, Kimyager(TH), İstatistikçi, Jeomorfolog, Teknik Öğretmen 3000 3.986 TL 4.237 TL
Veteriner Hekim, Tabip, Diş Tabibi, Eczacı 3600 3.954 TL 4.206 TL
Arkeolog 2200 3.935 TL 4.187 TL
Vaiz, Avukat, Öğretmen, Hemşire (mesleki lisans), Polis (yükseköğrenimli), Ekonomist 3000 3.902 TL 4.237 TL
Diğerleri (ek göstergesi 2200 olan) 2200 3.852 TL 4.187 TL

NOT:

-Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar ( ya da evli olup eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.

-Döner sermayeden yararlanan personel için, sabit döner sermaye (emsali personele ödenen net ek ödeme tutarında) ücrete dahil edilmiştir.

-Çalışılan kurum ve bölgelerden kaynaklı yan ödeme farklılıkları dikkate alınmamıştır.

-Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır.

 Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.