logo yeni

calisanlar2 copy

SOSYAL SİGORTA YÜKSEK SAĞLIK KURULUNUN GÖREVLERİ VE ÜYELERİNE YAPILAN ÖDEMELER

Aktif . Yayınlanma Ücret

maas11Kamu çalışanlarının, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ile ilgili bazı işlemlerini kara bağlamak üzere oluşturulan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bünyesinde oluşturulan “Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu”nun toplantılarına katılanlara huzur hakkı ödenmektedir.

“Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu” 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile verilen görevleri yapmak üzere kurulmuş olup, branşları SGK tarafından belirlenen uzman hekimlerden oluşmaktadır.

Kurulun oluşumu

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu; Millî Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu, en fazla üyeye sahip işveren, işçi ve kamu çalışanlarını temsil eden konfederasyonlar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ile Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından görevlendirilecek birer uzman hekimden oluşur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aynı usulle birden fazla Kurul da oluşturabilir.

Kurulda görevlendirilecek olan hekimler 3 yıl görev yapar ve süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir. Öte yandan, bir takvim yılında mazeretsiz olarak birbirini izleyen beş veya toplamda on toplantıya katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer ve yerine başka bir kişi aynı usulle görevlendirilir.

Kurul, haftada en az bir defa ve en az 7 üye ile toplanır.

Kurulun görevleri

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu tarafından yerine getirilen görevlerden bazıları şunlar:

-Bir hastalığın meslek hastalığı sayılmasına ilişkin onay vermek.

-Yurt dışında tedavi için yapılacak sevklere, vazife malullük derecesine, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu tespit edilen meslekte kazanma gücünün kaybına veya meslekte kazanma gücünün kaybı derecelerine ilişkin usulüne uygun düzenlenmiş sağlık kurulu raporları ve diğer belgelere istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen kararlara yapılacak itirazları karara bağlamak.

-Sigortalılar hakkında vazife malûllük derecesi, iş kazası ve meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik derecesi tespiti ile çalışma gücünün malûliyeti gerektirecek derecede kaybına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen kararlara yapılacak itirazları karara bağlamak.

-Mahkemelerden intikal eden ve bilirkişi sıfatıyla rapor düzenlenmesi talep edilen dava dosyaları hakkında, gerekli incelemeleri yaparak görüş bildirmek. (Bu görevleri karşılığında ilgili üyelere, mahkemelerce belirlenecek bilirkişi ücreti de ödenir)

Kurul toplantılarına katılanlara yapılan ödeme

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu toplantılarına katılanlara, katıldıkları her toplantı günü için 4000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda (maaşlarından ayrı olarak) huzur hakkı ödenir. Bir ayda en çok 8 toplantı için huzur hakkı ödenir.

Kurul gerek gördüğü hallerde dışarıdan uzman kişilerin görüşüne de başvurabilir. Bu şekilde toplantıya çağrılan kişilere de aynı miktar ve şartlarda huzur hakkı ödenir.

2016 yılının ilk altı ayında geçerli olan aylık katsayısına göre, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu toplantılarına katılanlar, her toplantı için brüt 355,27 TL ve bir ayda en çok 2.842,14 TL huzur hakkı alabiliyor.

Öte yandan, yapacakları bilirkişilik görevinden dolayı bilirkişi ücreti de alabileceklerdir.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.